Digital kommunikasjon i utdanning

Fredag 20.september deltok DigInn, som et ledd i DiVi-prosjektet, på en workshop i regi av Smart Media. Vi fikk en introduksjon til messenger markedsføring, samt innsikt i hvilke muligheter som ligger i digital kommunikasjon. I enden av workshopen bygget vi en messenger-bot med mål om å veilede studentene gjennom semesterregistreringen. På sikt ønsker vi at dette blir en løsning som gjennom interaksjon med studentene gir de økt motivasjon i arbedet med studiene. Tusen takk til Terje Sakariassen, Fredrik Nymoen og Therese Laugen for en lærerik workshop – utrolig gøy med en annerledes arbeidsdag og ikke minst nyttig for både oss og fremtidige studenter i DiVi-prosjektet.