Prisvinnende professor på besøk

I uke 44 får HHN Steinkjer besøk av Ulla Hytti, professor ved University of Turku i Finland.

Ulla Hytti, photo: Studio Liikkuva

Ulla Hytti mottok European Entrepreneurship Education Award tidligere i år ved Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. I løpet av mer enn to tiår har hun presentert interessant forskning innen entreprenørskapsutdanning og bidratt sterkt til byggingen av et europeisk forskersamfunn med fokus på entreprenørskapsutdanning – både forskning og praksis, nasjonalt og internasjonalt. I dag er Ulla en hjørnestein i europeisk entreprenørskapsutdanning.

HHN Steinkjer er svært glad for at hun kommer til InnoCamp med 2 miniseminarer, hvor den ene har tittel “Et kritisk blikk på entreprenørskapsutdanning” og den andre handler om publiseringsprosessen for vitenskapelige artikler. Sistnevnte setter fokus på å gjøre oss attraktive og interessante for editors.

DigInn ønsker Hytti velkommen til Steinkjer!

Er du interessert i å delta? Send en mail til jorunn.grande@nord.no for mer informasjon.