Digital transformasjon – Erfaringer fra Frank Haugan v/Lade Agenda

Digital transformasjon kan være omfattende og krevende prosesser for en virksomhet. Arbeidet vil kreve tilgang på økonomiske ressurser, kompetanse, engasjerte medarbeidere og et tydelig lederskap, i et arbeid som kan strekke seg over år. Daglig leder ved Lade Agenda, Frank Haugan, delte nylig noen av sine erfaringer fra digitaliseringsprosessen han ledet i NGU med NORD-studenter. Inntil årsskiftet var Haugan avdelingsdirektør for geomatikk og IKT i NGU, og dermed pådriver og ansvarlig for et digitaliseringsprosjekt med kostnadsramme på nærmere 30 millioner kroner.

Haugan beskrev målet med prosessen, som handlet om å forbedre tilgang til og kvaliteten på informasjon om undergrunnen i Norge. NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. Kunnskapen NGU samler inn brukes av utbyggere, f.eks. kommuner, Statens vegvesen, entreprenører og ulike rådgivningsselskap som jobber med planlegging og utbygging av vegprosjekter, boligbygging m.m. Det å ha en enkel og rask tilgang på gode data, er kritisk for tempoet og økonomien i mange prosjekter.

Synlige resultater av digitaliseringsprosessen hos NGU er appene; BRØNNREG og NADAG. Det som imidlertid var viktig for Haugan å formidle, var arbeidet som lå bak utviklingen av applikasjonene, fra prosessen med å skape og opprettholde et engasjement rundt utviklingsarbeidet. For mange vil det være avgjørende for gjennomføringen av et digitaliseringsprosjekt, at det svarer seg økonomisk. Kost-nytte analyser vil være en del av utviklingsarbeidet, hvor man får frem kostnadene med digitaliseringsprosessen og den økonomiske nytten. En annen side av en slik kost-nytte-beregning, er å beregne ikke-prissatte effekters betydning for samfunnsøkonomisk nytte (f.eks. redusert utbyggingstid for utbyggere, redusert risiko for utbyggere, bedre omdømme for NGU, m.m.).

Noen take-aways fra presentasjonen:

1) Sett tydelige mål

2) Sikre engasjement i organisasjonen over tid

3) Stå i prosessen; gi ansvar og utøv lederskap

4) Finn noen som kan være sparringspartner