Handelshøgskolen Nord søker forretningsidéer!

Til høsten skal en rekke 3. årsstudenter på bachelor økonomi og ledelse utvikle en forretningsplan basert på forretningsidéer fra næringslivet. Dette arbeidet inngår i fordypningsemnet innovasjon og entreprenørskap. Så dersom du har en forretningsidé som du ønsker utviklet, er dette en gylden mulighet for deg!

– Fra idehaver trenger vi at du kan komme å presentere ideen for klassen i uke 35, forteller Jorunn Grande, som er emneansvarlig for kurset.

– Det må tas høyde for litt tid til å supplere studentene med ytterligere informasjon ved behov utover høsten.

Tilbake får du hjelp til å kna og utrede din idé videre, og det bes om at interesserte tar kontakt på e-post til en av følgende kontaktpersoner:

 

Jorunn Grande

jorunn.grande@nord.no

 

Lill-Beathe Håpnes

lill-beathe.hapnes@nord.no

 

Morten Stene

morten.stene@nord.no