Spennende samarbeidsmuligheter

Jeg er vel på plass på den nye arbeidsplassen min her ved QUT – Queensland University of Technology – i Brisbane.

Universitetet har vært eksemplarisk med tanke på å organisere og gjøre alt klart til jeg kom. Det har rett og slett vært en ufattelig smertefri prosess. For eksempel er velkomstområdet for studenter og nyansatte OG IT HJELP er ikke bare integrert i biblioteket i første etasje – biblioteket ligger også sentralt på campus, så det er umulig å ikke føle seg 100% ivaretatt her mer eller mindre med en gang du ankommer campus. Jeg med min mac, som ikke nødvendigvis vekker uhemmet begeistring hjemme, ble hjulpet av en av de 10 mac-kyndige der i løpet av svært kort tid. Jeg tror vi har mye å hente fra hvordan de har organisert seg. Ikke at vi er mindre imøtekommende – for det tror jeg ikke vi er – men måten de fysisk har tilrettelagt for studenter og ansatte viser at design, bruk av ny teknologi og rett og slett fysisk organisering har svært mye å si for at ting skal oppleves som smidig og imøtekommende.Inngangen til Queensland University of Technology campusområdet Gardens Point. Foto: Ellen Saethre-McGuirk


De faglige ansatte har også vært svært imøtekommende. Jeg er på The Design Lab, hvor faglig ansatte jobber med et bredt spekter av innovasjonsprosjekter også innenfor design- og kunst og håndverksdidaktikk. Jeg håper å klare å ikke bare ferdigstille mine prosjekter mens jeg er her, men også initiere nye. Det australske forskningsrådet fungerer tilsynelatende ganske lik vår egen NFR, men jeg har inntrykk av at de også finansierer flere mindre prosjekter. The Design Lab har mottatt blant annet midler for det som vi hjemme hadde nok omtalt som kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor forskningsresultatene ble generert ut i fra et kreativt prosjekt, som ble både visualisert i en utstilling i tillegg til å ha blitt skrevet ut tradisjonelt som artikler. Dette kan være særlig relevant for museene hjemme, som ønsker om ikke muligens nylig fikk tilgang til å registrere sin forskning på Cristin.

Det er så pass mange spennende samarbeidsmuligheter her at jeg har ikke helt landet hvor jeg ønsker å ta dette videre, men jeg tenker at det kommer nokså fort på plass i neste uke.