Utstillingen er på plass

Som en av produktene mine fra dette forskeroppholdet har jeg fått muligheten og gleden å vise frem et praktisk arbeid som jeg har jobbet med siden 2015 i tilknytning undervisningsarbeidet mitt i Digital kunst og håndverk.

For å lese mer om utstillingen

Foto: Kyle Zenchyson

Utstillingen henger i Frank Moran Gallery, et galleri som er i nærhet av campuset på Gardens Point, men som drives av en egen ledelse med kurator. Det har vært en glede å samarbeide med dem, og for min del i alle fall viser dette hvor viktig det er med profesjonelle visningsmuligheter i nærheten av universitetet. Uten disse går ikke arbeidet fremover. Videre har det vært en glede at galleriet viser primært forskningsbasert kunstnerisk utviklingsarbeid, slik at utstillingene skal knyttes opp til et større forskningsbasert arbeid. Her er det mye bra å hente!

Research portfolio Norwegian Sublime