Retningslinjer for bruk

Retningslinjer for Nord universitets WordPress-plattform (site.nord.no)

1. Bakgrunn

Site.nord.no er basert på WordPress multisite og befinner seg på Nord universitets servere. Bloggnettverket gjør det mulig for enkeltansatte, forskningsgrupper, konferanser og andre relevante grupper å opprette og drifte en egen WordPress-nettside.

Sidene kan være statiske eller av en mer dynamisk art (blogg).

Alle WordPress-siders innhold må være knyttet til Nord universitets virksomhet. Enten helhetlig eller som en likestilt samarbeidspartner.

2. Opprettelse av WordPress-side

Prosjektet skal beskrives før Webteamet kan ta stilling til hvorvidt dette kan gjennomføres i bloggplattformen. Alle blogger må søkes om via kontaktskjemaet på hovedsiden: site.nord.no/sok-om-blogg

Innhold kontaktskjema:

Bloggens navn eller tittel, Kort beskrivelse av prosjektet, Behovene til prosjektet, Beskriv kort om nettsidens innhold, Hyppighet av oppdateringer, Erfaring med WordPress, Prosjektets varighet, Målgruppe, Navnet til prosjektleder, E-posten til prosjektleder.

Opplæring må avtales, og antatt grad av opplæring estimeres. Grunnleggende opplæring gis via Teams.

3. Betingelser

Brukere er forpliktet til å holde rede på sine passord og brukernavn.

Nettsidene opprettes og igangsettes av webteamet. Webteamet har administratortilgang på alle blogger. Den eller de ansatte som skal drive bloggen opprettes også som administrator.

Alle blogger bør inneholde Nord universitets logo på forsiden med en link til nord.no.

4. Tekniske krav og begrensinger

Oppdateringer av WordPress-installasjon, tema og utvidelser gjøres av webteamet, og varsles ikke på forhånd. Installerte utvidelser vil det bli kjørt oppdateringer på når disse kommer. Utvidelser det oppstår feil på etter oppdatering eller ved ny versjon av WordPress, kan bli avinstallerte uten varsel.

Utdaterte utvidelser som ikke lenger blir vedlikeholdt av leverandør, kan bli avinstallerte uten varsel.

Webteamet tar ikke ansvar for at migrerte løsninger fungerer «out of the box».

Alle blogger skal settes opp med et tema fra et utvalg satt opp av webteamet. Det kan kun velges mellom installerte tema. Spesielle behov til oppsett kan vurderes av webteamet.

Alle blogger kan benytte utvidelser som ligger klar i installasjonen av WordPress. Dersom andre utvidelser ønskes, kan dette vurderes.

Alle bloggenes innhold (tekst, bilder, video) skal være sømmelig. Ingen av bloggene på Nord universitets underdomener skal være kommersielle.

Løsninger kan migreres fra andre bloggplattformer, men dette må evalueres på forhånd av Webteamet.

Det er begrensinger for graden av tilpasning som kan gjøres i valgt tema for layout.

Nettløsningene vil til enhver tid bli begrenset til hvilke rammer som er satt for Nords WordPress-installasjon. Med dette menes hvilke tema, plugins og innstilinger knyttet til disse som er satt opp.

Graden av spesialtilpassing vil kunne bli minimal. Dette for å minimere feilmarginer, både brukerfeil og tekniske feil knyttet til oppdateringer.

Skripter, deriblant utvidelseskomponenter og innebygde systemer (embeds), bør holdes til maksimalt fem per underside. Eksempler på slike komponenter er videoer, popup, kart, gallerier, mediekaruseller og innbygging av Facebook-side. Om noe er uklart, nøl ikke med å ta kontakt.

5. Bruk av bilder og video

Bilder, logo og annen grafikk må leveres av bestiller av siden. Webteamet utarbeider ikke grafikk eller behandler bilder.

Alle bilder som brukes i bloggen må Nord universitet inneha rettigheter til før bruk på nett.

Bilder skal krediteres. Formatet skal være slik: Foto: Forfatter. 

Hentes bilder fra bildetjenester slik som Pixabay, Flickr, Google, Dreamstime osv. skal dette indikeres i bildetekst der det er mulig.

Ved bruk av bilder fra aviser skal det hentes tillatelse fra fotografen.

Faksimiler (jpg eller pdf) fra aviser må inneha avisens tillatelse før bruk

Bilder som lastes opp, bør ikke være større enn 1500 x 1200 px. I helt spesielle tilfeller kan dette overskrides.

Videoer fra tjenester som YouTube og Vimeo settes inn i innlegg ved innliming av URL-en til videoen i «Legg til media».

Send en henvendelse til web@nord.no ved spørsmål rundt bildebruk

6. Kontaktskjema og kommentarfelt

Ved bruk av kontaktskjema skal det kreves personvernssamtykke fra samtlige henvendelser, med link til Nord universitets retningslinjer for behandling av personopplysninger:

https://www.nord.no/no/om-oss/personvern/

Brukeren har ansvaret for å følge og til enhver tid holde seg oppdatert på Nord universitets personvernerklæring.

Det er ikke tilgang for å legge til kommentarfelt på nettsiden.

7. Krav til oppdateringer

Det er viktig at alle blogger i nettverket holdes oppdatert.