Kommende hendelser

Populære sider

Hva er nettverket?

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisningen. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Les vårt grunnlagsdokument her!

Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt i nettverket for å øke studenters suksess i høyere utdanning.

Nettverket skal bidra til arrangement som synliggjør aktiviteter og tiltak som kan være interessante for et bredt spekter av aktører innen universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Fokus vil være på å bli kjent med metoder for å identifisere de viktigste utfordringer studentene har, og tiltak som møter disse utfordringene. I tillegg vil deling av egnede analyser av gjennomføringstall være sentral.

Se vår introduksjonsvideo til Kompetansenettverket.