Kommende hendelser

Populære sider

Hva er nettverket?

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Nettverket skal tilrettelegge for kompetansedeling på forhold som kan bidra til bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. Fokuset skal i hovedsak ligge på læringsmiljøet og rammene rundt undervisningen. Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og innsikt på tvers av institusjoner, fag og profesjoner. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved deling av arbeidsmåter og tiltak.

Les vårt grunnlagsdokument her

Tiltak overfor førsteårsstudentene vil stå sentralt i nettverket for å øke studenters suksess i høyere utdanning.

Nettverket skal bidra til arrangement som synliggjør aktiviteter og tiltak som kan være interessante for et bredt spekter av aktører innen universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Fokus vil være på å bli kjent med metoder for å identifisere de viktigste utfordringer studentene har, og tiltak som møter disse utfordringene. I tillegg vil deling av egnede analyser av gjennomføringstall være sentral.

Se vår introduksjonsvideo til Kompetansenettverket.

Nettverkets navn

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning er det fulle navnet vi har på nettverket. Vi ønsker oss et kortere navn, men har ikke funnet noe slikt navn enda.

I nettadressen og e-post bruker vi nfye som står for noe slikt som Norges First Year Experience. Dette er hentet fra konferanseserier i USA og Europa som har First Year Experience i navnet. Disse konferansene har et fokus på det første året, men har egentlig samme mål som dette nettverket; kompetansedeling for å sikre studentenes suksess i høyere utdanning.

Vi tar gjerne imot gode korte navneforslag på prosjektet om det viser til det vi ønsker å få til eller/og er et fikst akronym. Send en e-post med forslaget til post@studenterssuksess.no.