Illustrasjon

Sepsis

I dette innlegget er formålet å gi deg en relativt enkel innføring i temaet sepsis. Sepsis er et viktig og aktuelt tema som det er viktig at du setter deg godt inn i. Merk deg at dette innlegget er ikke tilstrekkelig kunnskap om feltet, og kun ment som en innføring.

Sepsis er en systemisk inflammatorisk reaksjon utløst av invaderende mikroorganismer, dvs en unormal reaksjon på en infeksjon. Et stort antall forskjellige bakterier, virus og sopp kan utløse denne typen reaksjon. Dette betyr at sepsis ikke er en sykdom, heller ikke en forgiftning, men en betennelsestilstand. 6000 får denne tilstanden i Norge hvert år. Sepsis bidrar til mellom en tredel og halvparten av dødsfall på sykehus.

Sepsis skyldes en enorm betennelsestilstand i blodet og i mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner.

Sepsis kan utvikle seg til septisk sjokk, kjennetegnet ved hypotensjon og organsvikt. Dersom pasienten utvikler septisk sjokk, øker mortalitetsrisikoen dramatisk. Immunforsvaret i kroppen overreagerer, og det fører til at det slippes ut stoffer i blodbanen som får blodtrykket til å synke. Det gjør at ulike organer kan begynne å svikte.

Symptomer

Symptomene er ofte ukarakteristiske i startfasen. Pasienten kan beskrive influensalignende plager med muskelverk, kvalme og sykdomsfølelse. Hyperventilasjon og desorientering kan også være tidlige symptomer. Etter hvert feber (men hypotermi kan forekomme), frostanfall, takykardi, takypné, redusert allmenntilstand, endret mental status og hypotensjon. Petekkier er karakteristisk for meningokokksepsis. Husk at symptomer kan være veldig annerledes og utypiske hos eldre og barn.

SIRS (Systemisk Inflammatorisk respons-syndrom)

Sepsis er definert som infeksjonsmistanke med samtidig forekomst av minst 3 av 4 SIRS-kriterier:

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment Score)

I 2016 kom nye kriterier, kalt SOFA som gir en samleskår for seks organsystemer. For bruk på blant annet akuttmottak er det utviklet et screeningverktøy kalt Quick SOFA (QSOFA), med enkle indikatorer på alvorlig sykdom.

QSOFA omfatter respirasjonsfrekvens, systolisk blodtrykk og mental status etter Glasgow Coma Scale. Skåre gis ved respirasjonsfrekvens over 22, systolisk blodtrykk under 100 og endret mental status. Ved skåre på to av tre pluss mistanke om infeksjon, skal pasienten behandles som en sepsispasient.

5 tiltak for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis:

  1. Gjør ABCDE (luftveier, respirasjon, sirkulasjon, bevissthet/nevrolog, oversikt/omgivelser)-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon
  2. Bruk skåringsverktøy for diagnostisering
  3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
  4. Gi antibiotika innen en time
  5. Fastsett videre behandling

Kilde: Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender, Helsedirektoratet

Historier om hvordan det kan gå:

Kilder: