SeaKing lander på Mørkved

Øvelse Nord

Visste dere at Nord Universitet arrangerer egen katastrofeøvelse hvert år?

Øvelse Nord er en fullskala kriseøvelse der samvirke mellom ulike etater og instanser er sentralt. Vi er tungt involvert i planlegging og gjennomføring av denne øvelsen. Hensikten med å arrangere kriseøvelsen er blant annet at beredskapsaktører skal få trene på håndtering av store hendelser og krise fra lokalt til regionalt nivå. Det er viktig at alle aktører er forberedt dersom det skulle oppstå hendelser lignende Utøya.

Øvelse Nord er den største øvelsen i Europa i regi av et universitet, og det er Nordens største fastlandsøvelse. Det er med andre ord en kjempesvær øvelse og man får det ikke mye mer realistisk enn dette. Universitetet samarbeider med mange ulike instanser under øvelsen, blant annet Bodø Kommune, Nordlands Fylkeskommune, Legevakten, Nordlandssykehuset, Ambulanse, Brann, Politi, Sivilforsvaret, Heimevernet, Hovedredningssentralen, Kystvakten osv.

Det ble  opprettet et samlested for skadde studenter. Førstehjelpere jobber for å stanse blødninger, triagere og holde de skadde varme.
To stipendiater som var strålende fornøyd med øvelsen.

Øvelsen er helt avhengig av dere sykepleiestudenter. Vi bruker nemlig tredjeårsstudenter på bachelor i sykepleie som markører under øvelsen. En gruppe sykepleiestudenter blir sminket av Røde Kors og spiller skadet under øvelsen. Andre sykepleiestudenter har rollen som førstehjelper og skal være de første på stedet etter at en hendelse har oppstått. Førstehjelpere skal triagere de skadde og iverksette livreddende tiltak. Den siste gruppen av sykepleiestudenter spiller roller som sykepleiere på øvelsens eget sykehus, Mørkved Universitetssykehus. I forbindelse med øvelsen oppretter vi nemlig sykehus på praksissalene, med eget akuttmottak, operasjonsavdeling og intensivavdeling. Vi får hjelp fra leger og sykepleiere i spesialisering for å drive dette sykehuset.

I år hadde vi opp mot 4000 mennesker som var involvert i tillegg til store mengder beredskapsmateriell. Hele Universitetet og Bodin Videregående skole ble evakuert i forbindelse med en «terrorhendelse» ved Universitetet. Alle nødetater var involvert i tillegg til forsvarets sivile beredskapsinnsats og all offentlig forvaltning. Regjeringens Krisestøtteenhet og Den Kongelige Politieskorte deltok også. Dette var et samspill fra helt nede på skadestedet og opp til departementsnivå. Under kan dere se bilder fra årets øvelse.

Journalistutdanningen lager hvert år en film fra øvelsen.
Se filmen fra øvelsen i 2017

Her er også link til diverse artikler som ble skrevet etter årets øvelse:

[robo-gallery id=”104″]