Maria Strandås på talerstolen i Stormen

Forskningsdagene

Hver høst de siste femten årene har Forskningsdagene blitt arrangert over hele landet. Da inviteres alle (barn og voksne) til å treffe ulike forskere på alt fra busser til torg, scener og kafeer. Man kan møte forskere til middag, gjøre eksperimenter, delta i diskusjoner eller bare lytte. Her presenteres den nyeste forskningen på en lettfattet måte og dette er en god anledning for både studenter og sykepleiere å lære noe nytt, få innblikk i hva forskning egentlig er, hva lokale forskere holder på med og hvordan dere kan bruke forskning i deres egne oppgaver, eksamener og praksis.

Vi er begge stipendiater, og som stipendiater tar vi en forskerutdanning, en doktorgrad. Vi bruker derfor mye tid på våre egne forskningsprosjekter. Vi sitter innelåst i grottene våre (kontorene), ser sjeldent dagslys, blir asosial og folkesky. Derfor er Forskningsdagene en gylden anledning for oss å treffe folk.

Maria på scenen i Stormen under Forskningsdagene 2017.

I år hadde Maria et fremlegg om sin egen forskning på Forskningsdagenes arrangement i Stormen Litteratursal. Tittelen på fremlegget var «Har det som ikke kan måles noen verdi?» og handlet om helsemessige gevinster av nære relasjoner mellom sykepleiere og pasienter i hjemmetjenesten. Å presentere egen forskning er en del av jobben som Stipendiat og vi reiser mye rundt for å presentere på konferanser, arrangementer og seminarer. Selv om vi forsøker å kamuflere det, er vi både nervøse, spente og svette når vi skal ha slike fremlegg. Det er alltid litt skummelt å stå foran så mange mennesker.