Lars Morgan Karlsen

Min jobb – Lars

Navn: Lars Morgan Karlsen
Alder: 42
Utdanning: Spesialsykepleier/Operasjonssykepleier
Jobber som: Seniorkonsulent DIPS AS (Elektronisk journal og pasientadministrasjon)

Hva består jobben din i? Hvordan kan en typisk arbeidshverdag se ut?

– En typisk arbeidsdag vil variere basert på hvilket prosjekt jeg jobber med, det kan også være perioder der jeg jobber i flere prosjekter samtidig. Vanligvis kan jeg selv bestemme når jeg begynner på jobb og når jeg er ferdig, så lenge timene stemmer og jobben gjøres har jeg stor grad av fleksibilitet, noe jeg verdsetter veldig høyt. I noen prosjekter kreves det at man jobber sammen med kunder, da gjerne ute på sykehus. Slik prosjektbasert arbeid gjør at man har en veldig variert arbeidssituasjon, at man blir kjent med masse interessante mennesker i både klinisk praksis og administrativ drift.

– Som konsulent er man ofte bindeleddet mellom forvaltning og klinisk sykehusdrift på den ene siden, og utviklere og produktansvarlige i bedriften på den andre siden. Noen dager deltar man på møter og kan være med å gi innspill til løsningsforslag basert på produkter vi har, eller å designe løsningen på fremtidige produkter. I forbindelse med overgangen til DIPS Arena har konsulenter mer og mer ansvar for design og utvikling av løsningen basert på arketyper (kliniske modeller). I tillegg til å designe fremtidens løsninger bistår en konsulent i utredningsarbeid, kartlegging og risikoanalyser, testprosjekter og anbudsarbeid. Det er virkelig en variert arbeidsdag.

Lars illustrerer variasjonen i arbeidsdagen ved hjelp av to eksempler:

– Gjennom arbeid med leger og sykepleiere i Stavanger har vi utviklet elektroniske tavler til gjennomføring av såkalte tavlemøter. Dette er tverrfaglige møter som holdes 1 til 3 ganger daglig der leger og sykepleiere samles ved en stor skjerm og går gjennom pasientene de har. Her snakker de om hva som feiler pasienten, hva som er gjort og hva som er planlagt videre for oppholdet. De har visse målepunkter å gå gjennoms som sikrer at pasienten får en trygg og rask utredning og behandling. Tavlene tilpasses hver enhet sitt behov, men typiske målepunkter er kateter, sentralvenekateter, perifer venekanyle, trykksårrisiko, ernæringssvikt risiko, fallrisiko, status på pleie og omsorgsmeldinger med kommune, tromboserisiko, dato for planlagt utskriving etc.

– Vestre Viken i Helse Sør Øst innførte elektronisk operasjonsplanlegging for å effektivisere planlegging og gjennomføring av operasjoner. Dette var en jobb jeg hadde vært med på tidligere i forbindelse med at jeg var superbruker under innføringen av det samme systemet der jeg var operasjonssykepleier. Før det elektroniske systemet DIPS ble innført måtte vi bruke papirblanketter med gjennomslag som legen fylte ut i akuttmottaket eller på post. Vi fikk den ene delen av blanketten. Ikke så sjelden måtte vi ringe opp legen å spørre hva det var de hadde skrevet, dette ble eliminert med bruk av elektronisk system, der kan man i alle fall ikke skrive uleselig. I tillegg ble operasjonsbestillingen tilgjengelig for alle som skulle bruke informasjonen for å planlegge å gjennomføre operasjonen. Assistentlegen som skal assistere, koordinator som satte opp programmet, anestesilegen og anestesisykepleier som skulle forberede bedøvelse, postsykepleier som skulle forberede pasienten, intensivsykepleier som klargjorde postoperativ, operasjons-sykepleiere som forberedte operasjonsstuer, utstyr og klargjorde til leiring (hvordan pasienten ligger på bordet, det er mange varianter avhengig av inngrep). Alt dette arbeidet som må gjøres før en operasjon ble uendelig mye mer effektivt ved at alle involverte fikk dele informasjonen samtidig. Tidligere var blankettene i hendene på en person av gangen, informasjonen ble avskrevet for hånd i ulike protokoller og ble tilsvarende foreldet med en gang operatøren trengte å gjøre endringer. Elektronisk operasjonsplanlegging og gjennomføring

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

Yrket fremsto som interessant på grunn av at det er fleksibelt i forhold til arbeidssted og arbeidsform. Før jeg begynte på utdanningen så jeg at mange sykepleiere jobbet utenfor sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie, de er å finne i militæret, offshore, private institusjoner, legevakt, legemiddelindustri og utallige andre stillinger. Dessuten virket sykepleie som et yrke der du gjør noe fornuftig og utgjør en forskjell i livet til andre mennesker.

Hvordan havnet du i jobben du er i nå?

Etter å ha jobbet på operasjonsavdelingen noen år ønsket jeg å se meg om etter andre utfordringer, jeg søkte både på et par interne jobber i sykehuset og denne jeg nå har som konsulent i DIPS. DIPS var raskest ute med å tilby meg jobb, og dermed valgte jeg dem. Jeg var allerede kjent med DIPS som programvare fra akuttmottaket i den tiden vi innskrev alle pasientene, og jeg hadde vært med som «superbruker» under innføringen av DIPS operasjonsplan på nordlandssykehuset, jeg hadde et veldig godt inntrykk av bedriften og produktene, så valget var ikke vanskelig.

Hva elsker du med jobben din?

Det jeg elsker med jobben min er i hovedsak tre ting:

  • Fleksibilitet – jeg kan i stor grad påvirke min egen arbeidsdag, noe som har vært utrolig flott i perioden jeg var småbarnsfar. Å gå fra turnusarbeid med natt og kveldsvakt til en dagstilling med fleksitid når man har småbarn er uvurderlig.
  • Variasjon – IT systemer i er utvikling hele tiden, det er alltid noe nytt å lære og nye utfordringer som skal løses, dette er ikke en jobb man kjeder seg i.
  • Meningsfylt – å ha som mål at man skal lage et system som forbedrer arbeidsdagen til helsepersonell, til beste for pasienter og behandlere gir motivasjon og arbeidslyst.

Hva er ditt beste tips/råd til sykepleiestudenter?

Jobb på sykehjem, sykehus, hjemmesykepleie ved siden av studiene, det gir økonomien løft og man lærer så utrolig mye av å være nær pasientene og det dyktige helsepersonellet.

Man kan lese om resusitering, anafylaksi, pneumoni, ulcerøs colitt, nyresvikt, barn med diabetes, kreft etc. og det er viktig, men når man først har vært der, sett det, og opplevd pasientene som har lidelsene, så vil det å lese om det være mye mer interessant og givende. Kunnskapen fra bøkene og forelesningen får en helt annen dimensjon når man kan relatere det til erfaringer fra menneskene som har og behandler lidelsene.

Foto: Bodø i Vinden