Kategoriarkiv: Blogg

Vi har testet sykepleie-appen Praxi

Som sykepleierstudent skal du lære utrolig mye på kort tid innenfor mange forskjellige emner, bl.a. anatomi, fysiologi, sykdomslære, klinisk sykepleie, etikk, jus osv. osv. Listen er nesten uendelig. Som student synes jeg selv det var vanskelig å se sammenhenger mellom de ulike fagene og å få en klar forståelse av hva sykepleie egentlig er.

Til anatomi eksamen pugget jeg dag og natt, lagde rim og regler for å huske og svarte på spørsmål. De siste årene har det kommet flere nye læringsverktøy som kan hjelpe studenter å pugge fagstoffet og se sammenhenger.

Sykepleie-appen Praxi er et slikt læringsverktøy, og da vi ble bedt om å teste den ble vi nysgjerrige. Forøvrig er vi ikke sponset og sier det vi faktisk mener om appen 🙂

Hva er Praxi?

Praxi er et spill hvor du kan svare på spørsmål innenfor emnene anatomi, sykdomslære og generell sykepleie. Du får også presentert pasientsituasjoner hvor du kan observere, kartlegge, vurdere og planlegge hva du vil gjøre. Det er også et konkurranse element i appen (for de som liker det). Du kan nemlig bli presset på tid, få poeng for riktig svar og for å svare raskt. Du får også bonus for flere riktige svar etter hverandre. Du kan velge å spille mot deg selv, være anonym, spille mot andre på ditt universitet eller mot absolutt alle som bruker appen. Våkner konkurranseinstinktet nå?

    

Hvordan fungerer det?

Appen er delt opp i ulike temaområder, f.eks. sirkulasjon, respirasjon, ernæring, temperaturregulering, eliminasjon osv. I tillegg ser det ut til å være flere temaområder under utvikling, f.eks. seksuell helse, søvn og hvile og væskebalanse.

Hvert temaområde er delt opp i fire «Moduler»:

 • Modul 1 er oppgaver i anatomi
 • Modul 2 er oppgaver innen sykdomslære
 • Modul 3 er oppgaver om generell sykepleie
 • Modul 4 er en case. Du guides da gjennom en pasientsituasjon, besvarer spørsmål som skal vurdere pasientens situasjon. Pasientsituasjonen trekker paralleller mellom de andre modulene og viser sammenhenger mellom faget og pasientens behov. Her lærer du mer om hvordan du skal observere, prioritere, iverksette tiltak og argumentere for dine vurderinger. Sykepleieprosessen brukes også som verktøy for å skaffe oversikt

      

Det vi liker med denne moduloppbyggingen er at du får testet kunnskapen din på ulike områder før du til slutt skal sette kunnskapen sammen i pasientsituasjonen.

Hva liker vi?

Dette er en annerledes måte å lære på og vi liker konseptet om at man kan lære samtidig som man har det gøy! Noen av svaralternativene er rett og slett litt morsomme. F.eks. Hvilke data bør samles inn når en skal observere urin? Hvor «Smak» er et svar alternativ. 🙂

Spillet er også en god måte å sette ulike fag i sammenheng med hverandre og å øve på teoretisk og praktisk sykepleie samtidig. I tillegg til å lære en god del så kan du også oppdage hvilke områder du har kunnskapshull, og gå til lærebøkene for å oppdatere deg.

Forskning viser at studenter lærer best ved å selv være aktive, og som undervisere kan vi ikke annet enn å heie fram læringsverktøy som aktiviserer studentene på en morsom måte.

Hvem passer det for?

Etter vår mening kan både sykepleierstudenter og sykepleiere bruke dette spillet. For sykepleiestudenter på første året er det særlig oppgavene som går på anatomi og sykdomslære som er mest relevant. Snart er det anatomi eksamen og i forberedelser mot den kan spillet være et nyttig avbrekk fra pugging. Pasientsituasjonene egner seg best for studenter på andre og tredje år, og for sykepleiere som vil repetere og teste kunnskapen sin. Sykepleiere som veileder studenter i praksis kan også ha nytte av spillet da det viser hvordan man kan veilede studenter – altså, hjelpe studenten selv å oppdage hva som er riktig vurdering.

Hva kan bli bedre?

Praxi er en app under utvikling, og det er alltid ting som kan bli bedre. Vi opplevde at en del av svaralternativene gikk igjen gjennom samme modul (primært på temaet respirasjon).

Det betyr i praksis at du kan huske hva du har svart tidligere og så gjette hva som må være rett svar ut fra hva som var riktig tidligere. Etter vår mening er det også mulig å «jukse» seg til en «pallplass» i konkurranse delen av appen siden svaralternativene ikke endrer seg (men de bytter plass) om man spiller modulen på nytt. Dog er det ingenting annet enn heder og ære som ligger i en pallplass 🙂

Ett fåtall av svaralternativene er litt upresise og andre er i overkant lette. Dette er selvfølgelig en smakssak, men vi mener at det stilles høye krav til sykepleieres kunnskaper, og derfor kan man med fordel utfordres i et slikt spill.

Pass på, når du trykker på et svaralternativ blir det levert med en gang, så ikke kom borti noe hvis du ikke tror det er riktig svar.

Hvordan gjør du det?

Å få appen opp og gå er litt knotete, men er allikevel verdt bryderiet. For at ingen skal bli motløse har vi laget en liten smørbrødliste for hvordan du får startet spillet i appen.

Du må først gå på www.sykepleierstudenten.no for å kjøpe tilgang. Tilgang får du nemlig ikke kjøpt inne i appen. På nettsiden lager man en Gyldendal-bruker (har du Feide-konto kan du heller bruke den) og logger inn. Derfra kan du kjøpe tilgang og så laste ned Praxi fra AppStore eller Google Play. Logg inn på appen med Gyldendal- eller Feide-brukeren og følg så oppsettet i appen for å starte spillet 🙂

Praxi kan også brukes på PC eller MAC, noe vi synes var enda litt bedre enn på telefon. For å kunne bruke appen på PC eller MAC må du først laste ned en avspiller fra samme nettside. Under overskriften Praxi for Windows/MacOS finner du link til avspilleren, og en link til å starte spille. Logg inn som på appen.

Spillet koster forøvrig 59,- pr måned eller 299,- pr halvår.

Konklusjon:

Vi lærte selv en ting eller ti gjennom dette spillet og mener at det kan være et nyttig og underholdende læringsverktøy for både sykepleiestudenter og sykepleiere.

Lær av pasientcaser

Vi i Sykepleie i Nord elsker å lære av pasientcaser. Det er en fin måte å se sammenheng i et pasientforløp. På denne måten kan man få innblikk i symptomer, observasjoner, vurderinger, blodprøver, undersøkelser og behandling til pasienter med både vanlige og sjeldne tilstander.

Så dagens anbefaling fra oss er Tidsskrift Den Norske Legeforening. Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på nett, og er åpent tilgjengelig for alle. Her finner dere MASSE spennende fagstoff.

En vi spesielt liker er Noe å lære av. Her finner dere detaljerte pasientcasuser som leger selv skriver for at andre skal kunne dra lærdom av.

For eksempel:

 • «En mann ble lagt inn i sykehus på grunn av mistanke om gastroenteritt og dehydrering. Utviklingen i løpet av de neste timene ble overraskende dramatisk. Årsaken viste seg å være en tilstand som er uvanlig i Norge i dag…..» Les fortsettelsen på denne casusen her
 • Eller en lærerik casus om hvor galt det kan gå ved heteslag

 

I tillegg liker vi Medisinen i bilder.  Her kan dere se bilder av forkalkning i kjeveligament eller propp i lungene!

God Lesing!

Det handler ikke BARE om lønn

Mange kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere. Kommunene trenger hjelp til å se at det er mer enn bare lønn som skal til for å få sykepleiere inn i kommunens stillinger, og behold dem der. Innlegget under er publisert i Avisa Nordland denne helgen. Link nederst 🙂

Fredag morgen lyste følgende overskrift mot meg i Avisa Nordland: «Kritisk mangel på sykepleiere i Bodø: – Gir store driftsutfordringer». Her står det at Bodø kommune lenge har slitt med å rekruttere sykepleiere og vernepleiere, og at mangelen på sykepleiere nå er kritisk. Lønnsforskjeller mellom KS og Spekter pekes på som det avgjørende punkt. Sykepleierne ønsker og fortjener høyere lønn, åpenbart. Men lønn alene er ikke nok.

Jeg er sykepleier og jobber som doktorgradsstipendiat ved Nord Universitet. Jeg forsker på relasjoner mellom sykepleiere og pasienter i hjemmetjenesten og hvordan de forholder seg til og håndterer de organisatoriske systemene de er underlagt. Hjemmetjenestene i de fleste av landets kommuner (også Bodø) er organisert på bakgrunn av tankesettet i New Public Management. Det innebærer et sterkt fokus på lønnsomhet, effektivisering, målstyring og kontroll av ansatte. Sykepleiere slites ut som følge av denne organiseringen, og pasientene lider. Jeg vil løfte fram behovet for endringer i organiseringen av hjemmetjenestene, da det kan bidra til rekruttering og at sykepleiere forblir i sine stillinger.

Jeg tror ikke politikerne er klar over utfordringene sykepleierne står ovenfor, og vil forsøke å gi et svært forenklet innblikk i sykepleiernes hverdag:

Sykepleiere må forholde seg til forhåndsbestemte oppgaver på arbeidslister. Der står det i detalj hva det er bestemt at hver pasient skal få hjelp til og hvor mange minutter sykepleierne har på å gjøre jobben. Det kan for eksempel være: «Administrere medisiner: 5 minutter» eller «Hjelp til dusj: 15 minutter». Oppgavene på denne arbeidslisten er hovedsakelig rettet mot fysiske behov, noe som i seg selv er utfordrende da pasienten ikke bare er en kropp, men et menneske som har behov for å bli sett, hørt, bekreftet og verdsatt for å ha det bra.

Når sykepleierne kommer til en pasient starter de tidtakere på sine arbeidstelefoner. Disse tidtakerne registrerer om sykepleierne bruker akkurat den tiden som pasienten er tildelt. Det er ofte knapt med tid og mange pasienter som trenger hjelp samtidig. Sykepleierne pålegges i tillegg krav om å dokumentere alle oppgaver de har gjort, og eventuelle avvik fra arbeidslisten skal begrunnes. Forståelig nok kan det føles ganske meningsløst å bruke dyrebar tid på å dokumentere at man har tatt inn posten, og begrunne det med at pasientens trapp er isete og glatt, og pasienten kan falle om han går etter posten alene.

Sykepleierne er frustrerte! Dagens organisering er rigid og begrenser sykepleiernes handlingsrom i møte med pasienters skiftende behov. Pasienter er ikke statiske, de har ikke samme behov hver dag. Sykepleiere er utdannet til å se akkurat den unike pasienten de har foran seg, deres spesielle behov og å imøtekomme disse. De føler seg kompetente til å vurdere hvilke behov som er viktigst for akkurat den pasienten, akkurat den dagen, men mulighetene til å gi helhetlig og skreddersydd pleie vanskeliggjøres av formaliserte og oppgaveorienterte organiseringssystemer.

Utallige studier har vist at slik organisering av helsetjenester både har uheldige konsekvenser og er mer kostbar. Det blir flere og flere pasienter i hjemmetjenesten, og de er eldre og sykere enn før. Pasientene lider av alvorlige sykdommer som krever mer avansert medisinsk utstyr og større behov for kompetanse. De trenger sykepleiere som kjenner dem og deres behov. Sykepleiere som har tid og mulighet til samtale og å gjøre nødvendige observasjoner som kan fange opp endringer i pasientens tilstand før pasienten blir alvorlig syk. Sykepleierne må få tillit til å utøve sin profesjon. De kan ikke styres blindt av forhåndsbestemte og tidsstyrte arbeidslister.

Kjære politikere: Denne måten å organisere tjenestene på strider mot sykepleieres verdier og utdannelse. Kommunene mister dyktige sykepleiere med lang erfaring fordi de ikke orker å gå på akkord med seg selv lengre. Organiseringen undergraver sykepleiernes profesjonalitet og tar faget og arbeidsgleden fra dem! Da er det ikke så merkelig at sykepleierne heller søker seg til andre arbeidsplasser hvor de i større grad får utøve sitt yrke i harmoni med egne verdier og utdannelse. Det må mer enn lønn til for å sikre kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Innlegget finner du her. 

Å reise på konferanse som doktorgradsstipendiat

Som sykepleierstudent hadde jeg aldri hørt at det var mulig å ta doktorgrad som sykepleier. Nå er jeg inne i siste halvår som doktorgradsstudent og var nylig på konferanse i Irland. Som doktorgradsstudent reiser jeg på konferanse for å presentere min egen forskning og høre om hva andre forsker på og har funnet ut. Jeg har flere ganger reist på utenlandsopphold, både til Canada (min absolutte favoritt), Frankrike og Finland. Nå i august var jeg i Irland på en konferanse som heter International Philosophy of Nursing Conference.

[robo-gallery id=523]

Noen av dere er kanskje skrudd sammen på samme måte som meg. Når jeg hører ord som «vitenskapsteori» og «filosofi» får jeg umiddelbart vondt i hodet og en gjesp trenger seg på. Allikevel viser det seg at å delta på konferanser ikke er så kjedelig som det kan høres ut. Denne konferansen handlet om hvordan omsorg og pleie forblir ugjort på grunn av organisering, tidspress og uheldig ressursbruk i sykepleie. Dette er mine opplevelser fra Irland og denne konferansen:

Jeg ankom Dublin dagen før konferansen og tok buss på tvers av Irland for å komme til koselige Galway på vestkysten. Galway er en kulturby av dimensjoner og gatene flommer over av musikanter og gateartister av ulike slag. Det var puber og barer på hvert et gatehjørne og mange små lokale butikker med diverse nips. Leprechauns og firkløvere florerte innimellom ullprodukter og en overraskende mengde svaner (bilde). Universitetet i Galway er en miks av gammelt og nytt, og det var fullt mulig å gå dit fra bykjernen. Mest fascinerende var nok de gamle murbygningene (se bilder).

Konferansen startet en torsdag og åpnet med dette som kalles networking, som jeg kaller mingling. Som asosial nordlending uten kjennskap til andre konferansedeltakere er denne typen networking alltid en prøvelse, men man blir heldigvis varmere i trøya etter hvert. Konferansen som helhet var bygd opp av en blanding av Keynote lectures (viktige professorer med mye å si) og parallelsesjoner hvor jeg kunne velge de presentasjonene som var mest interessante for meg. På denne konferansen var det mange som var opptatt av samme tema som meg, og jeg fikk dermed tilgang på den ferskeste på forskningsfronten. Tema som gikk igjen i presentasjonene var organisering av helsetjenester, prioriteringer og fordeling av ressurser, verdier og etikk, samt filosofiske refleksjoner rundt sykepleiefagets kjerne.

På konferansens dag 2 var det min tur på presenterte resultater fra min egen forskning. Å holde presentasjoner (særlig på engelsk) er noe man bare må trene på. Så vidt jeg vet er det ingen som synes det er spesielt gøy helt i begynnelsen. Etter litt stamming, oppramsing fra manus, svette hender og utslett, var presentasjonen heldigvis over. Jeg fikk mange gode refleksjoner og spørsmål fra publikum, noe som gjør det å presentere litt lettere og bedre hver gang. Etter presentasjonen var også andre mer tilbøyelige til å ta kontakt og spørre mer om hva jeg holder på med. Noen spurte også om å få tilsendt artikler jeg har skrevet, noe som er veldig hyggelig og en god måte å spre egen forskning.

Konferansen ble avsluttet en lørdags formiddag da var det bare å hoppe på toget tilbake til Dublin. Om noen vurderer å besøke Galway anbefaler jeg å reise fra Dublin med tog heller enn buss da man ser mer av det irske landskapet ved tog. Det aller beste er nok å leie bil, men siden de kjører på venstre side bør du være en mer stødig sjåfør enn det jeg er. Sist men ikke minst: om du skal til Dublin, ikke reis når Paven er på besøk. Uten at jeg var klar over det var nemlig Paven på rundtur i Dublin dagen jeg kom og hele byen var stengt, noe som gjorde det utfordrende for en utlending å ta seg fram 🙂

Hei og velkommen til både nye og gamle lesere

Vi er uthvilte (så uthvilt man blir med en liten baby) etter sommeren og klar for bloggedyst. Vi håper det er både helt nye sykepleiestudenter og erfarne sykepleiere (og alt imellom) som titter inn på bloggen vår.

I løpet av høsten skal vi legge ut både faginnlegg, flere yrkesintervjuer og annet sykepleiesnadder. Blant annet kommer det innlegg om smerter, videreutdanning, studieteknikk og premature. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere lesere, både ris og ros og temaer dere kunne tenke dere innlegg om. Kanskje kjenner dere noen som vi burde intervjue fordi de har en kul sykepleiejobb? Eller har du forslag på et tema du gjerne skulle lest om? Send oss en mail!

Høsten blir travel for vår del. Maria skal levere avhandlingen sin til våren, og hun jobber på spreng for å gjøre ferdig alt. Hun produserer artikler som en proff professor, og har til nå fått to artikler akseptert av anerkjente tidsskrifter. I tillegg har hun nettopp vært på en konferanse i Irland, noe hun skal lage et innlegg om.

Jeg er snart tilbake etter mammaperm og plukker opp tråden med å skrive på den første av tre artikler. I tillegg er det mye annen møtevirksomhet; jeg sitter i universitetets Forskningsutvalg og Doktorgradsutvalg, noe som er spennende og lærerikt.

Og gjett hva! – Vi skal konkurrere mot hverandre (!) i en lokal versjon av Forsker Grand Prix, som heter Forsker Battle. 9 stipendiater fra ulike fakultet konkurrerer i å holde et 4 minutter langt innlegg om egen forskning på en populærvitenskapelig arena. Da skal Anne og Maria ut av komfortsonen sin gitt…

Høsten blir nok begivenhetsrik. Motivasjonen kommer ikke alltid når man trenger den, uavhengig om man er sykepleierstudent eller stipendiat. Da gjelder det å bite tennene sammen og huske på at det er kun midlertidig.

Jeg og Maria har et motto vi minner hverandre på når det kan føles litt trått;

« Eyes on the prize!»

Heldigvis er vi fagnerder, og da er det ganske ok å få jobbe med faget man elsker (klisje , men sant)

God høst, og skrives snart igjen.

Bildet: Litt forskjellig snadder vi leser på…

Min jobb – Aleksander

Navn: Aleksander Dybwik
Alder: 32
Utdanning: Sykepleier ved Høgskolen i Bergen (2010-2013)

Jobber som: Redningsmann ved 330 Skvadronen avdeling Bodø

Hva består jobben din i? Hvordan kan en typisk arbeidshverdag se ut?

– Arbeidsdagene varierer i stor grad, avhengig av om man er på vakt eller ikke. Når vi er på vakt har vi 24 timers beredskap, med 15 minutter responstid med helikopter og legebil. Vi er en besetning bestående av to piloter, en maskinist, en navigatør/systemoperatør, en anestesilege og en redningsmann, der alle har forskjellige oppgaver. En av pilotene har det overordnede ansvaret ombord, mens legen har det medisinske ansvaret og redningsmannen har det redningstekniske ansvaret for oppdraget som skal løses. Vi løser primært søk- og redningsoppdrag i regi av Hovedredningssentralen, men flyr i tillegg ambulanseoppdrag i regi av AMK når dette lar seg gjøre. I gjennomsnitt flyr vi ett oppdrag om dagen og har ett legebiloppdrag i uken. Når det ikke er oppdrag flyr vi i utgangspunktet to treningsturer hver dag. Treningsturene settes sammen slik at alle crewmedlemmene får trent på de momentene som er relevante for de typene søk og redning vi kan komme bort i, blandt annet fjellredning og søk og redning av personer i havet. For meg som redningsmann innebærer dette blandt annet trening på heising på båt, heising i fjellet, søk etter skredtatte, landing i terrenget og liknende. I praksis varierer dagene mye. Denne vakten startet med en treningstur hvor vi heiste personell opp fra en livbåt etterfulgt av to oppdrag på ettermiddagen. På det første oppdraget ble lege og redningsmann heist ned på en cruicebåt for å behandle og evakuere en pasient med pusteproblemer, før vi hadde utrykning med legebilen for å assisstere en ambulanse som trengte hjelp til å smertelindre en pasient med invalidiserende og alvorlig hodepine. Dagen etter bestod av briefer og forefallende arbeid.

– Når vi ikke er på vakt bruker vi tiden til å vedlikeholde medisinske- og redningstekniske ferdigheter, samt fysisk form. Medisinske ferdigheter blir i hovedsk vedlikeholdt gjennom kurs og hospitering, mens de redningstekniske ferdighetene vedlikeholdes gjennom prosedyretrening og scenariobaserte øvelser. I tillegg møtes alle redningsmenn ved 330 skvadronen en til to ganger i året for å trene sammen, samt for å utveksle erfaringer fra sine baser.

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

Aleksander på jobb Foto: Privat

– Jeg hadde jobbet i Forsvaret i flere år og ønsket faglig påfyll og en utdanning som kunne være relvant også utenfor Forsvaret. Da jeg fikk tilbud om lønnet sykepleierutdanning takket jeg selvfølgelig ja til dette. Hovedgrunnen til at jeg valgte sykepleier var muligheten for å søke opptak som redningsmann, men samtidig fikk jeg en utdanning som var relevant, uavhengig av om vi har på øvelse i Norge eller på en operasjon i utlandet.

Hvordan havnet du i jobben du er i nå?

– Jeg har lenge hatt et ønske og mål om å bli redningsmann, og jeg brukte flere år på å skaffe meg medisinske kunnskaper og redningstekniske ferdigheter for å være best mulig skikket for å søke opptak. Langsiktig og målbevisst jobbing er en viktig grunn til at jeg har den jobben jeg har, men det er også mange støttespillere og tilfeldigheter som har hjulpet meg på veien. Etter å ha kommet inn på opptak våren 2016 var jeg ferdig utdannet og klar til å gå min første vakt som redningsmann juni 2017.

Redningsmann i action Foto: Norsk Luftambulanse

Hva elsker du med jobben din?

– Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe i et crew hvor alle har forskjellig bakgrunn og utdanning, men alle jobber sammen for at personen/pasienten skal komme seg hjem eller til sykehus på den beste og mest effektive måten. Samtidig er det svært givende å ha en jobb hvor jeg kjenner på en personlig utvikling, både mentalt og ferdighetsmessig. I tillegg er det veldig motiverende å se at denne utviklingen bidrar til at vi som crew løser stadig mer komplekse oppdrag sammen.

– Jeg en stor tilhenger at av folk skal ha muligheten til å bruke den til tider ekstreme naturen som finnes i Norge, med vissheten om at hvis noe skulle gå galt så finnes det en statlig organisert redningstjeneste som gjør sitt beste for at de skal komme seg trygt hjem eller til en plass hvor de kan få medisinsk behandling. Gjennom jobben møter vi utrolig mange flinke folk, både profesjonelle og frivillige som gjør en fantastisk innsats for at det skal være mulig å ferdes i norsk natur på en trygg måte. Det er jeg stolt av å være en del av.

Hva er ditt beste tips/råd til sykepleiestudenter?

– Ikke være redd for å sette deg hårete mål, men vær heller ikke redd for å bruke lang tid på å nå dem. Det finnes mange muligheter på veien som kan bidra til at du når målet ditt, kanskje på en litt annen måte enn du først hadde tenkt. Vær åpen med de rundt deg om hva du ønsker å oppnå. Det er overraskende mange som ønsker å bidra på veien og som kan gi deg støtte når du trenger det. I tillegg vil jeg anbefale alle å oppsøke et arbeidsmiljø som man trives i. Husk at dette kanskje er en annen plass i landet enn der du er nå.

– For de som skulle være interessert i å søke opptak som redningsmann vil jeg anbefale å lese “Nasjonal Standard for Redningsmenn”. Dette dokumentet beskriver alle formelle og uformelle krav og gir en god beskrivelse av hva som forventes av de som kunne tenke seg en slik jobb. Lykke til på veien.

Nysgjerrig på å bli redningsmann?

Les mer her:

Ledig stilling!

Flere av dere er kanskje på utkikk etter jobb, både fast og vikariat. Vi har samlet et knippe stillingsutlysninger som VI synes virker kjempespennende, og som kanskje frister for dere.

Hjemmetjenesten Bodø Kommune

Bodø Kommune Hjemmetjeneste Sentrum har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

Hjemmetjenesten Sentrum er pilot i heltidskulturprosjektet. Vi ønsker i hovedsak medarbeidere i fulle faste stillinger. Vi jobber langvakter hver 4.helg. Dette medfører flere fagfolk i helgene, bedre tjenester og ikke minst et godt arbeidsmiljø!

For dette kompenseres man med ca kr.24.000,- pr. år i et “heltidskulturtillegg”.

I hjemmetjenesten Sentrum er vi ca 100 ansatte med ulik helsefagutdannelse. Vi gir hjelp og omsorg til hjemmeboende personer. I tillegg til dette har sykepleiere administrative sykepleieroppgaver både ute hos brukere og inne på basen.

Kvalifikasjoner:

– Offentlig godkjent sykepleie
– Førerkort klasse B.
– Erfaring fra samme type jobb vil være en fordel, men ikke et krav

Se stilling her

Stadiontunet sykehjem og Bodø Legevakt- Vi søker stolte, modige og tydelige sykepleiere!

Ved Bodø Legevakt/Stadiontunet sykehjem er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

– 60 % av stillingen er i perioden 20.08.18 til 20.08.19 knyttet opp mot et vikariat ved Bodø legevakt, resterende 40 % er ved Stadiontunet sykehjem. Fra 21.08.19 er ansettelsesforholdet i sin helhet i 100 % stilling ved Stadiontunet sykehjem. Det jobbes tredelt turnus på legevakten og 2-delt turnus i sykehjemmet.

Legevakta sørger for det kommunale akuttmedisinske tilbudet, og har ansvar for legevaktsformidling i hele Salten. Bodø Legevakt en er særdeles spennende arbeidsplass med faglig interessante utfordringer og stor faglig bredde. Her får du brukt hele din sykepleiefaglige kompetanse, siden du møter pasienter i alle aldre med problemstillinger fra alle fagfelt.

Sykehjemmet er for somatisk syke pasienter og har lege tilknyttet hver avdeling. Vi har et bredt spekter av sykepleiefaglige oppgaver og kalles med rette et “minisykehus”. Vi er sertifisert Livsgledehjem! Les mer om dette på http://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem

Bodø legevakt

 • Arbeidet består i å besvare legevakttelefonen med medisinfaglig veiledning og rådgivning av pasienter
 • Mottak og observasjon av pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp enten direkte med pasient eller over telefon
 • Assistere lege
 • Laboratoriearbeid og andre rutineoppgaver
 • Sykepleier har en selvstendig funksjon, men må også fungere godt i team
 • Legevakten samarbeider blant annet med fastleger, akuttmottak og AMK-sentral

Stadiontunet sykehjem

Som sykepleier hos oss får du brukt hele bredden i sykepleierfaget, samtidig som du får spesialisert deg på avansert behandling og klinisk sykepleie.

 • Blodtransfusjoner
 • Dialyse
 • Tracheostomi
 • Respirator
 • O2-behandling
 • EKG, blodprøver
 • Laboratorieoppgaver

Våre sykepleiere er myndiggjorte medarbeidere med ansvar for forberedelser, gjennomføring og oppfølging av legevisitt og fullt faglig ansvar for pasientoppfølging.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med minst to års klinisk erfaring.
 • Erfaring med veiledning og medisinskfaglig rådgivning til pasienter.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Søkere med erfaring fra legevakt prioriteres.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og ta raske beslutninger, og samtidig er en lagspiller
 • Takle høyt arbeidstempo og akutte situasjoner
 • Du må være positiv og samarbeidsvillig, og behandle pasienter og medarbeidere med respekt
 • Serviceinnstilling og gode sosiale ferdigheter
 • Løsningsorientert
 • Fleksibilitet og omstillingsevne

Se stillingen her

Oslo kommune – Observasjonsposten

Observasjonsposten på Allmennlegevakten er ute etter dyktige sykepleiere med erfaring og som liker turnusarbeid med aktive nattevakter!

Observasjonsposten har ledige faste stillinger og vikariater i forskjellige stillingsbrøk fra 50-75 %. Stillingene har arbeid i 3-delt turnus med helgearbeid 17 helger eller mer etter avtale. Interne søkere har fortrinnsrett i henhold til Oslo kommunes reglement

Tiltredelse fra 1. august 2018

Legevakten er et døgnåpent tilbud for å møte befolkningens behov for helsetjenester. Observasjonsposten har 18 senger og tar imot pasienter med uavklarte sykdomstilstander som trenger mer observasjon og diagnostikk enn legevaktens poliklinikker kan utføre, eller trenger behandlingstiltak uten å være i behov av full sykehusinnleggelse. Pasientene innlegges fra allmennavdelingen, psykiatrisk legevakt, sosial/ambulant akutt tjeneste og skadelegevakten. Vi samarbeider tverrfaglig med prehospital tjeneste, bydelene og politi. Ca. 80 % av våre pasienter reiser hjem etter endt observasjonstid.

I tillegg til øvrige pasienter så vil sykepleierne ved observasjonsposten være med på å ivareta pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi har landets største overgrepsmottak. Arbeidet med de overgrepsutsatte er et prioritert område for observasjonsposten.

Vi jobber for økt kompetanseutveksling mellom allmennavdelingen og Observasjonsposten. Observasjonsposten samhandler med allmennavdelingen og en fleksibel utveksling av sykepleierne og noen av vaktene vil derfor kunne være på Allmennlegevakten

Arbeidsoppgaver

Utføre sykepleie til:

 • Pasienter med medisinske problemstillinger
 • Pasienter med rusproblematikk
 • Pasienter med psykiske problemstillinger
 • Pasienter i krise og overgrepsutsatte
 • Pasienter fra skadelegevakten
 • Prøvetaking og laboratoriearbeid
 • Dokumentasjon i ulike pasientjournalsystemer
 • Kartlegge, observere, vurdere og gi råd til pasienter
 • Iverksette tiltak i samarbeid med lege

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med med relevant klinisk erfaring fra legevakt, akuttmedisin, sengeposter og hjemmesykepleie foretrekkes
 • Erfaring med pasienter utsatt for seksuelle overgrep er en fordel
 • Gode norsk-kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke data som dokumentasjonsverktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Egenskaper

 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å takle akutte medisinske situasjoner
 • Evne til å ta raske avgjørelser og jobbe systematisk
 • Evne til å tåle en uforutsigbar og hektisk arbeidshverdag med høy aktivitet
 • Opptatt av å være ryddig og holde orden
 • Har stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Opplæringsprogram
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Et utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode kollegaer og trivelig arbeidsmiljø
 • Egen fagutviklingssykepleier
 • Gratis benyttelse av moderne trimrom
 • Lønn lr 2604

Allmennlegevakten i Storgata 40 utfører årlig ca. 100.000 konsultasjoner og sykebesøk og har ansvaret for overgrepsmottak, observasjonspost og legevaktsentralen. Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass, som i tillegg til akuttmedisin håndterer mange av storbyens utfordringer, som rus, psykiatri, sosiale problemer og migrasjonsproblematikk.

Se stilling her

Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier/sykepleier/Assistenter – Medisinsk hjerteovervåkning – B3

Nordlandssykehuset Bodø

A3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Vi har engasjerte og opplærte sykepleiere som bemanner pacemakerteamet, holder lærings- og mestringskurs for hjertepasienter samt egne AHLR instruktører. Enheten har egen fagsykepleier.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi ønsker å knytte til oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø og har felles trening en kveld i uka.

Ønsker du en spennende hverdag med muligheter for mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og læringsmuligheter, samt være med å videreføre det gode miljøet og den faglige kompetansen vi har; er det deg vi er ute etter!

Vi har følgede ledige stillinger:

 • 75 % fast 14/8 -18
 • 50 % fast 14/8 -18
 • 100 % fast fra 1/9 -18
 • 75 % fast fra 1/9 -18
 • 75 % fast fra 1/9 -18
 • 50 % fast fra 14/8 -18
 • /5 % vikariat fra 19/8 – 5/1 -20
 • 50 % vikariat fra 19/8 tom 5/1 -20
 • 75 % vikariat fra 19/8 tom 5/1 -20

Vi har også ledige helgestillinger for assistenter/sykepleierstudenter

 • 12,29 % fra 19/8 -18
 • 12,29 % fra 19/8 -18
 • 16,39 % fra 19/8 -18

Arbeidsoppgaver

 • Pleie og behandling av akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende
 • Arbeide selvstendig og i team sammen med enhetens tverrfaglige samarbeidspartnere
 • Enhetens sykepleiere inngår i sykehusets stansteam

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i Intensivsykepleie

Personlige egenskaper

 • Er faglig engasjert og viser respekt for pasienter, pårørende og kollegaer
 • Liker utfordringer, er løsningsorientert og trives i akuttsituasjoner
 • Bør like utfordringer og trives i en aktiv og til tider hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Etetablert og godt læringsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet
 • Et arbeidsmiljø preget av godt humør og dyktige og entusiastiske kollegaer
 • Frikjøpt tid i turnus til 3 interne kursdager og 2 AHLR kurs pr år
 • Nyansattkurs
 • Årlig faglig seminar.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Se stilling her

Ph.d-Stipendiat i Stavanger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er de en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er deres hovedoppgaver.

RAKOS Ph.d.- stipendiat i akuttmedisin – Sammen redder vi liv

Sammen redder vi liv er en nasjonal dugnad som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet, og som koordineres av Helsedirektoratet. Formålet med dugnaden er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus (som hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige skader). For å oppnå dette har helsemyndighetene invitert til en dugnad der offentlige, private og frivillige organisasjoner kan delta. Det er startet opp eller planlagt flere delprosjekter, bl.a. førstehjelpsopplæring i skoler, til eldre, til minoriteter, ulike tekniske hjelpemidler som bl.a. apper, forbedringer i 113-sentraler, oppfølging av førstehjelpere osv.

RAKOS

RAKOS skal bidra til enhetlig og samordnet utvikling av de prehospitale tjenestene i Helse Vest slik at de er i stand til å ivareta nåværende og fremtidige krav og utfordringer. Videre skal RAKOS følge den overordnete strategi for helseforetakene. På bakgrunn av sentrale føringer og miljøets forventninger er RAKOS hovedmål:

 • Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest.
 • Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner.
 • Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest.
 • Å sørge for og gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin.

Oppstart etter avtale, varighet 6 år

Arbeidsoppgaver

Det er ønske om at det gjøres forskning på effekten av Sammen redder vi liv. Områder som ønskes kartlagt er effekten av opplæring til ulike befolkningsgrupper, hvordan det påvirker pasientbehandling og -utfall, kostnads-nytte-analyser osv. Stipendiaten vil bli ansatt i RAKOS, vil jobbe tett med Helsedirektoratet, og ulike delprosjekter og fagrådet i Sammen redder vi liv. Stipendiatstillingen vil bli knyttet til et doktorgradsprogram ved et norsk universitet. Det vil bli oppnevnt veiledere fra anerkjente forskningsmiljøer i Norge

Kvalifikasjoner

For å søke må man ha mastergrad eller tilsvarende, og fylle kriteriene for å starte på ph.d.-utdanning.

Søkere bør ha erfaring med førstehjelp/akuttmedisin eller samfunnsmedisin.

Søknaden må inneholde:

 • -Søknadsbrev, inkludert en beskrivelse av hvorfor du er interessert i stillingen.
 • -CV (oppsummering av utdannelse, tidligere jobber og andre kvalifiserende aktiviteter).
 • -Kopi av vitnemål og andre aktuelle sertifikater og diplomer.
 • -Publikasjonsliste og andre akademiske arbeider.
 • -Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer).

Personlige Egenskaper

 • Arbeidsglad og kreativ med evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Ha gode samarbeids og kommunikasjonsevner er utadvendt og oppsøkende.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, norsk OG engelsk.
 • Høy arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • 50% Stipendiat for å oppnå PhD graden
 • Godt, kreativt, fleksibelt og framoverbøyde arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP).
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.

Se stilling her

Sykepleier/spesialsykepleier – Seksjon Akutt, Sykehuset Namsos

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir, i samarbeid med DPS Kolvereid, et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 16 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos er organisert i 5 seksjoner

 • Seksjon Akutt (7 senger)
 • Seksjon for psykose (8 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for alderspsykiatri (4 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for allmenn poliklinikk og døgn (7 senger, allmennenheten og gruppebehandlingsenhet)
 • DPS Kolvereid (poliklinikk) samt Avdeling for Rusrelatert psykiatri (poliklinikk)

Seksjon Akutt består av 1 sengepost og tilbyr behandling og utredning til mennesker over 18 år. Sengeposten har 7 sengeplasser. Posten tilbyr akuttpsykiatrisk helsehjelp for hele befolkningen i Namdalen. Miljøpersonalet på posten er tverrfaglig sammensatt, de fleste med spesialisering i psykisk helsevern.

Seksjon Akutt har ledig 80 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

Delta i utredning og behandling av mennesker med en psykisk lidelse.

Kvalifikasjoner

 • godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helsevern er ønskelig
 • Erfaring fra akuttpsykiatri er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, men også å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Personlige egenskaper som bl.a imøtekommende, engasjert, kreativ og tydelig vektlegges ved ansettelsen
 • Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet.

Se stilling her

Akershus universitetssykehus HF

Hjerte og lungeredningskoordinator (HLR) til senter for medisinsk simulering – Avdeling kompetanse og utdanning

Det søkes etter HLR-koordinator i 50 % vikariat med mulighet for fast stilling. Koordinatoren skal jobbe for at sykehusets mål for hjerte og lungeredning opprettholdes med et velorganisert opplæringssystem, fungerende varslingssystem og følger Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine retningslinjer og anbefalinger. Stillingen utøves i samarbeid med leder av HLR-rådet ved Ahus.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere, tilrettelegge og koordinere opplæring i hjerte og lungeredning (HLR) ved Ahus HF
 • Sørge for gode og hensiktsmessige rutiner for opplæring og trening innen HLR i samarbeid med HLR-rådet, lokale instruktører og etter prinsippet “train the trainer”
 • Kartlegge behov og tilrettelegge for HLR instruktørkurs, oppfølging av instruktører, organisere årlige instruktørsamlinger
 • Fasilitere HLR-rådet sammen med leder av HLR-rådet
 • Ansvar for lovpålagt registrering av hjertestans i sykehus
 • Bistå i aktiviteter ved SimAhus

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk eller helsefaglig kompetanse
 • Ønskelig med relevant akuttmedisinsk erfaring, gjerne med spesialutdanning innen anestesi, intensiv eller tilsvarende
 • Ønskelig med pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring som HLR-instruktør

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og tverrfaglig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å ta helhetlig ansvar
 • Interessert i fagområdet og er utviklingsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

OBS SØKNADSFRIST 27.06

Se stilling her

Nyutdannet! Hva nå?

Nå er det flere av våre lesere som snart har sykepleierautorisasjonen i boks. GRATULERER! Noen av dere er kampklare og ivrige på å komme i gang, andre er kanskje livredde og gruer seg til å bli avslørt som lurendreiere.

Vi tilhørte begge sistnevnte kategori. Å være nyutdannet er ikke bare, bare. Det stilles store krav til kunnskaper og ferdigheter som skal være på plass. Samtidig føler mange (deriblant oss) seg som bedragere. I perioden fra siste eksamen frem til vi begynte i våre første jobber som sertifisert sykepleier tenkte vi begge mye på hvor mye trøbbel vi ville klare å rote oss oppi når alle oppdaget hvor lite vi faktisk kunne. Slike følelser er faktisk et velkjent psykologisk fenomen kjent som «Imposter syndrome», hvor man tviler på sine ferdigheter og har en innebygd frykt for å bli avslørt som bedragere.

Så står man plutselig der med autorisasjonen i hånden og har ansvar som sykepleier. Man har første arbeidsdag, kanskje en plass man er kjent, og kanskje en ny plass. Uansett er det både skummelt og spennende, og etter hvert blir det mer og mer gøy. Man glemmer hvor lite man kan for man vil bare lære mer og mer.

Som nyutdannede sykepleiere arbeidet vi begge to på kirurgiske avdelinger. Under har vi listet opp noen faktorer som for vår del bidro til en smidig overgang fra sykepleierstudent til sykepleier:

 • Fantastiske og erfarne kollegaer som tok seg tid til å forklare og demonstrere
 • Hyggelige kirurger som snakket langsomt slik at det var mulig å notere instrukser og forordninger
 • Pasienter med mye tålmodighet og overbærende smil

Å være nyutdannet sykepleier er litt som å ha fått førerkort for første gang. Du har lært mye men det er først nå du virkelig skal får prøve ut kunnskapene dine, og ikke minst lære veldig, veldig mye mer. Som sykepleiere og sykepleielærere har vi hatt mange studenter og nyutdannede sykepleiere under våre vinger. Det er ingen som forventer at dere skal kunne alt eller være verdensmestere. Det er mye tryggere for dere som er nyutdannede, for pasienter og for erfarne sykepleiere at dere spør om dere er usikker på noe. En ting som er helt sikkert er at ingen har forspurt seg.

Vi har listet opp noen tips og triks som kan gjøre overgangen fra student til sykepleier litt lettere:

 • På dager hvor det koker, spis mat og spring på do så snart du har mulighet! Plutselig eksploderer det på avdelingen og du får ikke tid til noe som helst. You never know when the shit hits the fan. Ingenting blir bedre med lavt blodsukker og full blære.
 • Ikke gi sterke smertestillende (særlig i.v.) om du ikke har tid eller mulighet til å følge opp pasienten etter det er administrert.
 • Ikke lat som du forstår om du ikke gjør det. Spør på nytt! Da unngår du å gjøre potensielle alvorlige feil
 • Ta vare på teamet ditt. Å jobbe sammen med gode kollegaer er uvurderlig, og man trenger hverandre. Hjelp til selv om du allerede har gjort dine arbeidsoppgaver.
 • Pasienter er stort sett veldig forståelsesfulle mot nyutdannede sykepleiere, så lenge du er tydelig på at du ikke nøler med å spørre noen med mer erfaring når du er usikker. Ikke lat som du kan noe du ikke er trygg på, det merker pasienter umiddelbart.
 • Pasienter skal ikke ligge å ha vondt! Gi beskjed til visittsykepleier eller den som er ansvarlig for omdelegering. Du eller noen andre må være hos den som har vondt.
 • Ta på treveiskran på PVK som skal brukes. Spesielt før nattevaktene kommer. Det er mye mindre knot, samt mindre infeksjonsrisiko. Og når den ikke er i bruk, ta en bit tubebandasje rundt hånden med et hull til tommelen, slik at pasienten slipper å hekte PVK fast i klær.
 • Lær deg tidlig hvor du finner brannteppe, stansknapp, akuttralle og Naloxon (antidot for opioid-overdose).
 • Ikke adopter ukulturer. Selv om noen snakker nedlatende om pasienter eller slurver med håndhygiene, trenger ikke du gjøre det.
 • Meld avvik. På deg selv og andre. Det er ikke sladring satt i system, det er en mulighet for å endre det som ikke funker.
 • På nattevakt; drikk mye vann og spis sunt. Det funker!

Vi gleder oss over å kunne ønske nye sykepleiere velkommen til yrket, og håper dere får en langvarig karriere med mye hardt arbeid og lønn i himmelen 🙂

Min jobb – Maren

Navn: Maren Falch Lindberg
Alder: 42
Utdanning: Sykepleier, Master i klinisk helsearbeid, Ph.d – smerteforløp etter kneprotesekirurgi

Jobber som: Fagutviklingssykepleier, kombinert med stilling som forsker (postdoktor) ved kirurgisk klinikk, på Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hva består jobben din i? Hvordan kan en typisk arbeidshverdag se ut?

– Jeg har en veldig variert jobb. Jeg veksler annen hver uke mellom jobb i klinikken og forskning. I klinikken utfører jeg pre og postoperativ sykepleie til kirurgiske pasienter. Jeg har også kontordager som fagsykepleier, da kan jeg for eksempel jobbe med prosedyrer, eller med opplæring av nyansatte i medisinsk teknisk utstyr, planlegging og gjennomføring av undervisning, og mye annet. I perioder har vi masterstudenter i Avansert Sykepleie fra Universitetet i Oslo som har praksisstudier hos oss. Da er jeg med å veilede og tilrettelegger slik at de får øve seg på å undersøke pasienter. Dessuten er jeg med på å jobbe mer overordnet med ulike fagutviklingsprosjekter. For eksempel har jeg vært med i en arbeidsgruppe med formål å sikre at vi jobber evidensbasert gjennom hele pasientforløpet, og med å forbedre organisering av sykepleien og pasientbehandlingen. Dette er veldig spennende!

– Forskningsdagene mine er helt annerledes. For tiden jobber jeg med datasamling til en studie, jeg veileder master og ph.d studenter, og skriver artikler. Forskningen innebærer også en del reising, blant annet har vi et samarbeidsprosjekt i St Petersburg, Russland. Det er veldig spennende å forske og det burde flere sykepleiere vurdere som en karrierevei videre.

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

– Sykepleieryrket virket som en spennende og meningsfull jobb med mange muligheter. Jeg ville gjerne jobbe med pasientbehandling og jeg likte ideen om å jobbe tverrfaglig.

Hvordan havnet du i jobben du er i nå?

– Jeg søkte meg til kirurgisk klinikk fordi jeg ønsket å få mer erfaring med kirurgisk sykepleie. Jeg startet som nattevakt men oppdaget fort at jeg egentlig er et A-menneske. Jeg gikk snart over i tredelt turnus. De siste årene har jeg ikke jobbet turnus. Jeg trives veldig godt på kirurgen helt fra starten av. Jeg har fått mange spennende arbeidsoppgaver og muligheter til videreutdanning. Først tok jeg videreutdanning til klinisk sykepleiespesialist, og senere ble det en master i klinisk helsearbeid. Masteren har vært veldig relevant for jobben min som fagutviklingssykepleier. Senere fikk jeg muligheten til å bruke 50% av stillingen min til å ta en doktorgrad, og det resulterte i at jeg nylig disputerte. Nå har jeg fått stipend i 3 år fra Helse Sør-Øst for å fortsette å forske i en postdoktor-stilling, kombinert med jobben som fagsykepleier.

Hva elsker du med jobben din?

– Jobben min er som et kinderegg – jeg får holde på med tre spennende ting på en gang. Jeg treffer pasientene når jeg er i klinikken. På forskningsdagene mine studerer store grupper av pasienter. Da får jeg oversikt over hvordan resultatet blir over tid, og pasientfaktorer som har betydning for hvordan det går med pasientene over tid. Det er en veldig spennende kombinasjon. Sist men ikke minst jobber jeg jo også med fagutvikling, og det betyr at jeg også får være med på å implementere endringer som kommer direkte til nytte for pasientene.

Hva er ditt beste tips/råd til sykepleiestudenter?

– Det å være sykepleiestudent er spennende og gøy, men også ganske krevende! Prøv å få mest mulig ut av tida i praksis. Lag en plan hver dag på hva du har lyst til å lære og hva du trenger å øve på, så blir det lettere for din praksisveileder å tilrettelegge, og du får større utbytte av praksisstudiene. Man kan ikke alt når man er nyutdannet. Det første året etter at Bacheloren er i havn, lærer man enormt mye. Det kan være et tøft år men ikke gi opp, det blir snart bedre!

– Som sykepleier og forsker brenner jeg for at sykepleiestudenter skal bli interessert i å bruke forskning for å holde seg faglig oppdatert og ta i bruk kunnskap. Dette har vi et selvstendig ansvar for som helsepersonell. Moderne sykepleie er tuftet på forskning. Florence Nightingale var en pioner for moderne sykepleie, og det kom av at hun var nysgjerrig, systematisk og kunne sin statistikk. Hun regnes som en dyktig pioner innen epidemiologi og var spesielt opptatt av hvordan elendige sanitære forhold førte til unødvendige dødsfall blant britiske soldater. Hennes forskning førte til at myndighetene måtte gjøre store forbedringer i de sanitære forholdene for soldatene og dette reddet mange menneskeliv. I dag finnes et vell av forskning som er relevant for sykepleiefaget, men det tar ofte lang tid før ny kunnskap tas i bruk i praksis. Her kan sykepleiestudenter gå foran som gode eksempler og ta initiativ til en kulturendring når de går ut i jobb som ferdige sykepleiere.

Dokumentarfilm – kriseøvelse

I forbindelse med Øvelse Nord lager journalistutdanningen på Nord Universitet hvert år en dokumentarfilm om hendelsene i øvelsen. I filmen kan dere blant annet se den fantastiske innsatsen til mange av våre flotte studenter 🙂

2 000 mennesker og rundt 30 etatsenheter deltok i årets 7 timer lange kriseøvelse. Alt dette er komprimert ned til drøye 8 minutters film. Lengre ned finner dere link til dokumentarfilmene som er produsert de siste tre årene, inkludert årets dokumentarfilm. Vi takker for en fantastisk lærerik og spennende kriseøvelse.

Enjoy!

Dokumentarfilm Kriseøvelse 2018:


Dokumentarfilm kriseøvelse 2017:


Dokumentarfilm kriseøvelse 2016: