Kategoriarkiv: Ledige stillinger

Ledig stilling!

Nytt år , ny jobb?

Her er flere spennende stillinger som kanskje venter på akkurat DEG:

Sykepleier/Uroterapeut – Kvinne/Barn klinikk – Enhet for dagbehandling og poliklinikk Nordlandssykehuset Bodø

GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK SØKER SYKEPLEIER/UROTERAPEUT
Vi har ledig 95% stilling der 65% er fast og 30% er vikariat.
Avdelingen består av sykepleiere og leger.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere ved ulike fagprosedyrer og småkirurgiske inngrep
 • Informasjon og veiledning til pasienter
 • Medisinske svangerskapsavbrudd inntil 12. svangerskapsuke
 • Forefallende arbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier/ uroterapeut
 • Det er en fordel at søker har kjennskap til faget
 • Ønskelig med videreutdanning i Uroterapi, eller som i fremtiden ønsker å ta utdanningen.

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Utdanningstittel: Sykepleier/Uroterapeut

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeider som:

 • Liker utfordringer
 • Som ser muligheter framfor begrensninger
 • Takler høyt arbeidstempo
 • Kan jobbe selvstendig
 • Interesse for kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Søk på stillingen her

Avdelingsleder – Akuttpsykiatrisk avdeling Psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset Bodø

Psykisk helse- og rusklinikken er den største klinikken i Nordlandssykehuset og vi tilbyr tjenester til pasienter med psykisk sykdom og rusavhengighet. Klinikken har over flere år drevet et betydelig omstillings- og moderniseringsarbeid, noe som også vil prege arbeidet i de kommende år. Klinikken har fem kliniske avdelinger og en stabsavdeling.

Akuttpsykiatrisk avdeling har tre døgnenheter for voksne over 18 år. Disse enhetene tar i mot øyeblikkelig hjelp- innleggelser fra Nordland fylke, unntatt Ofoten. Totalt har avdelingen 32 sengeplasser og rundt 100 ansatte. Miljøpersonalet er organisert i enhetene og behandlerstaben direkte under avdelingsleder. Avdelingen har også ansvar for oppfølgingen av medisinerstudenter.

Klinikken søker etter en leder som er tydelig og en aktiv deltaker i den videre utviklingen av Akuttpsykiatrisk avdeling og PHR-klinikken. Du må være engasjert og omstillingsdyktig, og ha evne til å samarbeide med både ulike profesjoner og brukere av våre tjenester. Avdelingsleder deltar i klinikksjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging og ledelse av avdelingen
 • Personalansvar for behandlerstab og enhetsledere
 • Legge til rette for samspill internt og eksternt
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Resultatansvar for avdelingens drift, og at virksomheten drives i henhold til økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og reglement
 • Sørge for fagutvikling, faglig felleskap og tjenester av høy kvalitet i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Lederutdanning og ledererfaring fra helsevesenet
 • God kjennskap til offentlige organisasjoner

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra psykisk helsevern og TSB vil bli foretrukket
 • Omstillingsdyktig
 • Gjennomføringsevne/ handlekraft
 • Beslutningsevne og -dyktighet
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass i faglig utvikling med varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for interne og eksterne kurs
 • God pensjons- og personalforsikringsordning
 • Behjelpelig med å skaffe bolig

Søk stillingen her

Ferievikar Jordmor og Barnepleiere Kvinne/barn klinikk Nordlandssykehuset

Vi søker etter ferievikarer som jordmødre og barnepleiere ved avdelingene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
Vi søker primært ferievikarer for sommeren 2019, men det kan også bli aktuelt å ansette utenom denne perioden.

Kvalifikasjoner

– Du er autorisert som jordmor
– Du behersker norsk, og det er nødvendig med minimumskjennskap til engelsk muntlig og skriftlig.
– STAN sertifisering er ønskelig.
– Du har grunnleggende datakunnskaper, og erfaring fra dataprogrammene Partus og DIPS vil være et fortrinn.

Viktig informasjon til deg som søker

– Sykepleiestudenter som har fullført 2.året og jordmorstudenter oppfordres til å søke på stilling som barnepleiere.
– Husk at vi behandler søknadene fortløpende, så ikke vent med å søke.
– Du velger hvor du ønsker å jobbe som ferievikar.
– Om du ønsker å bli vurdert til flere steder er det fint om du spesifiserer dette i søknaden.
– Oppgi minst to referansepersoner i søknaden.
– Tilsetting skjer i hht. de til enhver tid gjeldende lover og avtaler og vi krever politiattest iht. helsepersonelloven §20a.

Fødeklinikken Bodø

Fødeavdelingen er en Mor-Barn vennlig kombinert føde/ barselavdeling med observasjonspost. Fødeavdelingen har fire fødestuer. Vi tilbyr samtaler i forkant av fødsel med kvinner med fødselsangst og ammepoliklinikk to dager i uken. Risikofødende fra hele Nordlandfylke er selektert til å føde hos oss.
Vårt felles mål er å gi den nybakte familien en best mulig start i livet.

Vi søker etter jordmødre, jordmorstudenter, barnepleiere, sykepleiere / sykepleierstudenter (fra 2. året)

Fødeavdelingen Vesterålen

Fødeavdeling med ansvar for svangerskapsoppfølging, samt fødsler og barseltid. Hos oss får kvinner fra og med uke 35+0 føde, så fremt alt ellers er normalt i svangerskapet. Vi har 3-delt turnus, med arbeid hver 3 helg i grunnturnus, ferievikarene ønsker vi kan jobbe 2. hver uke. På kveld og natt er det 2 personer på jobb, om det er 1 barnepleier og 1 jordmor, vil man ha jordmor i beredskap i hjemmevakt i tillegg, som kalles ut i forhold til retningslinjer om jordmors tilstedeværelse i aktiv fødsel. Vi ønsker oss medarbeidere med erfaring med DIPS og Partus, og med klinisk erfaring fra før. Selvstendighet og egnethet vil bil vektlagt.

Vi søker etter jordmødre, jordmorstudenter vurderes ansatt som barnepleiere

Fødestuen Lofoten

Jordmorstyrt fødestue med gynekolog på vakt hele døgnet. Det er tredelt turnus, med vakt hever tredje helg. Bakvakter må påberegnes. Ca 70 normale fødsler pr år. Svangerskapspoliklinikk og enkelte gyn. pasienter.

Søk stilling her

Rådgiver for NSF Student

Oslo

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 115.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

En av våre 2 studentrådgivere tar fatt på nye utfordringer. Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker derfor rådgiver i studentorganisasjonen i 100 % fast stilling.  NSF Student organiserer nær 12 000 sykepleierstudenter, og gjennomfører faglige aktiviteter og arrangement for studentmedlemmene i NSF. 

Hverdagen til vår nye medarbeider vil i hovedtrekk bestå av rådgiving og oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer i studentorganisasjonen, medlemsrekruttering og merkevarebygging, samt gi veiledning til enkeltstudenter i utdanningsspørsmål. Vi ønsker søkere med driv og engasjement, som er fleksible og serviceorienterte og med god kompetanse på samhandling. 

Stillingen har i hovedsak dagarbeidstid, men stillingens karakter gjør at arbeid på både dag, kveld og enkelte helger må påregnes i et visst omfang. Noe reisevirksomhet må også påregnes. 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver: 

 • Rådgivning til studentledere i organisasjonspolitisk arbeid 
 • Prosjektkoordinering i studentorganisasjonen 
 • Oppfølging og kursing av tillitsvalgte i studentorganisasjonen 
 • Opplæring av nye studentledere 
 • Veiledning av enkeltstudenter på sak i utdanningsspørsmål 
 • Medlemsarbeid og oppfølging av medlemmer i studentorganisasjonen 
 • Planlegge og gjennomføre studentarrangementer i samarbeid med øvrig administrasjon, inkl. årsmøte 
 • Saksbehandling, budsjett og regnskapsoppgaver 
 • Informasjons- og promoteringsarbeid på vegne av studentorganisasjonen, bl.a. via sosiale medier 

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper: 

 • Autorisert sykepleier 
 • Erfaring fra student- eller organisasjonspolitisk arbeid 
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av ulike sosiale medier 
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk samt solid skriftlig fremstillingsevne 
 • Strukturert, selvstendig og resultatorientert med evner til å planlegge helhetlig både på kort og lang sikt 
 • Fleksibel og serviceorientert 
 • Erfaring med budsjett- og planarbeid, medlemsrekruttering eller gjennomføring av større arrangementer vil bli vektlagt 
 • Har du erfaring fra tillitsvalgtarbeid og/eller informasjonsarbeid vil dette telle positivt 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Trivelige lokaler i Oslo sentrum 

Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale. 

Søk stillingen her

Ledig stilling!

Flere av dere er kanskje på utkikk etter jobb, både fast og vikariat. Vi har samlet et knippe stillingsutlysninger som VI synes virker kjempespennende, og som kanskje frister for dere.

Hjemmetjenesten Bodø Kommune

Bodø Kommune Hjemmetjeneste Sentrum har ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

Hjemmetjenesten Sentrum er pilot i heltidskulturprosjektet. Vi ønsker i hovedsak medarbeidere i fulle faste stillinger. Vi jobber langvakter hver 4.helg. Dette medfører flere fagfolk i helgene, bedre tjenester og ikke minst et godt arbeidsmiljø!

For dette kompenseres man med ca kr.24.000,- pr. år i et “heltidskulturtillegg”.

I hjemmetjenesten Sentrum er vi ca 100 ansatte med ulik helsefagutdannelse. Vi gir hjelp og omsorg til hjemmeboende personer. I tillegg til dette har sykepleiere administrative sykepleieroppgaver både ute hos brukere og inne på basen.

Kvalifikasjoner:

– Offentlig godkjent sykepleie
– Førerkort klasse B.
– Erfaring fra samme type jobb vil være en fordel, men ikke et krav

Se stilling her

Stadiontunet sykehjem og Bodø Legevakt- Vi søker stolte, modige og tydelige sykepleiere!

Ved Bodø Legevakt/Stadiontunet sykehjem er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier.

– 60 % av stillingen er i perioden 20.08.18 til 20.08.19 knyttet opp mot et vikariat ved Bodø legevakt, resterende 40 % er ved Stadiontunet sykehjem. Fra 21.08.19 er ansettelsesforholdet i sin helhet i 100 % stilling ved Stadiontunet sykehjem. Det jobbes tredelt turnus på legevakten og 2-delt turnus i sykehjemmet.

Legevakta sørger for det kommunale akuttmedisinske tilbudet, og har ansvar for legevaktsformidling i hele Salten. Bodø Legevakt en er særdeles spennende arbeidsplass med faglig interessante utfordringer og stor faglig bredde. Her får du brukt hele din sykepleiefaglige kompetanse, siden du møter pasienter i alle aldre med problemstillinger fra alle fagfelt.

Sykehjemmet er for somatisk syke pasienter og har lege tilknyttet hver avdeling. Vi har et bredt spekter av sykepleiefaglige oppgaver og kalles med rette et “minisykehus”. Vi er sertifisert Livsgledehjem! Les mer om dette på http://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem

Bodø legevakt

 • Arbeidet består i å besvare legevakttelefonen med medisinfaglig veiledning og rådgivning av pasienter
 • Mottak og observasjon av pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp enten direkte med pasient eller over telefon
 • Assistere lege
 • Laboratoriearbeid og andre rutineoppgaver
 • Sykepleier har en selvstendig funksjon, men må også fungere godt i team
 • Legevakten samarbeider blant annet med fastleger, akuttmottak og AMK-sentral

Stadiontunet sykehjem

Som sykepleier hos oss får du brukt hele bredden i sykepleierfaget, samtidig som du får spesialisert deg på avansert behandling og klinisk sykepleie.

 • Blodtransfusjoner
 • Dialyse
 • Tracheostomi
 • Respirator
 • O2-behandling
 • EKG, blodprøver
 • Laboratorieoppgaver

Våre sykepleiere er myndiggjorte medarbeidere med ansvar for forberedelser, gjennomføring og oppfølging av legevisitt og fullt faglig ansvar for pasientoppfølging.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med minst to års klinisk erfaring.
 • Erfaring med veiledning og medisinskfaglig rådgivning til pasienter.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Søkere med erfaring fra legevakt prioriteres.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og ta raske beslutninger, og samtidig er en lagspiller
 • Takle høyt arbeidstempo og akutte situasjoner
 • Du må være positiv og samarbeidsvillig, og behandle pasienter og medarbeidere med respekt
 • Serviceinnstilling og gode sosiale ferdigheter
 • Løsningsorientert
 • Fleksibilitet og omstillingsevne

Se stillingen her

Oslo kommune – Observasjonsposten

Observasjonsposten på Allmennlegevakten er ute etter dyktige sykepleiere med erfaring og som liker turnusarbeid med aktive nattevakter!

Observasjonsposten har ledige faste stillinger og vikariater i forskjellige stillingsbrøk fra 50-75 %. Stillingene har arbeid i 3-delt turnus med helgearbeid 17 helger eller mer etter avtale. Interne søkere har fortrinnsrett i henhold til Oslo kommunes reglement

Tiltredelse fra 1. august 2018

Legevakten er et døgnåpent tilbud for å møte befolkningens behov for helsetjenester. Observasjonsposten har 18 senger og tar imot pasienter med uavklarte sykdomstilstander som trenger mer observasjon og diagnostikk enn legevaktens poliklinikker kan utføre, eller trenger behandlingstiltak uten å være i behov av full sykehusinnleggelse. Pasientene innlegges fra allmennavdelingen, psykiatrisk legevakt, sosial/ambulant akutt tjeneste og skadelegevakten. Vi samarbeider tverrfaglig med prehospital tjeneste, bydelene og politi. Ca. 80 % av våre pasienter reiser hjem etter endt observasjonstid.

I tillegg til øvrige pasienter så vil sykepleierne ved observasjonsposten være med på å ivareta pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi har landets største overgrepsmottak. Arbeidet med de overgrepsutsatte er et prioritert område for observasjonsposten.

Vi jobber for økt kompetanseutveksling mellom allmennavdelingen og Observasjonsposten. Observasjonsposten samhandler med allmennavdelingen og en fleksibel utveksling av sykepleierne og noen av vaktene vil derfor kunne være på Allmennlegevakten

Arbeidsoppgaver

Utføre sykepleie til:

 • Pasienter med medisinske problemstillinger
 • Pasienter med rusproblematikk
 • Pasienter med psykiske problemstillinger
 • Pasienter i krise og overgrepsutsatte
 • Pasienter fra skadelegevakten
 • Prøvetaking og laboratoriearbeid
 • Dokumentasjon i ulike pasientjournalsystemer
 • Kartlegge, observere, vurdere og gi råd til pasienter
 • Iverksette tiltak i samarbeid med lege

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med med relevant klinisk erfaring fra legevakt, akuttmedisin, sengeposter og hjemmesykepleie foretrekkes
 • Erfaring med pasienter utsatt for seksuelle overgrep er en fordel
 • Gode norsk-kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Kunne bruke data som dokumentasjonsverktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Egenskaper

 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å takle akutte medisinske situasjoner
 • Evne til å ta raske avgjørelser og jobbe systematisk
 • Evne til å tåle en uforutsigbar og hektisk arbeidshverdag med høy aktivitet
 • Opptatt av å være ryddig og holde orden
 • Har stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Opplæringsprogram
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Jobbe selvstendig
 • Et utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode kollegaer og trivelig arbeidsmiljø
 • Egen fagutviklingssykepleier
 • Gratis benyttelse av moderne trimrom
 • Lønn lr 2604

Allmennlegevakten i Storgata 40 utfører årlig ca. 100.000 konsultasjoner og sykebesøk og har ansvaret for overgrepsmottak, observasjonspost og legevaktsentralen. Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass, som i tillegg til akuttmedisin håndterer mange av storbyens utfordringer, som rus, psykiatri, sosiale problemer og migrasjonsproblematikk.

Se stilling her

Intensivsykepleier/kardiologisk sykepleier/sykepleier/Assistenter – Medisinsk hjerteovervåkning – B3

Nordlandssykehuset Bodø

A3 er en sengeenhet som består av 20 senger. Enheten er inndelt i 8 overvåkningssenger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter, og 12 senger for kardiologi og generell medisinske pasienter. Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet og er sammen med anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Vi har engasjerte og opplærte sykepleiere som bemanner pacemakerteamet, holder lærings- og mestringskurs for hjertepasienter samt egne AHLR instruktører. Enheten har egen fagsykepleier.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi ønsker å knytte til oss de beste fagfolkene. Vi jobber derfor kontinuerlig med tilrettelegging for økt trivsel og godt arbeidsmiljø og har felles trening en kveld i uka.

Ønsker du en spennende hverdag med muligheter for mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og læringsmuligheter, samt være med å videreføre det gode miljøet og den faglige kompetansen vi har; er det deg vi er ute etter!

Vi har følgede ledige stillinger:

 • 75 % fast 14/8 -18
 • 50 % fast 14/8 -18
 • 100 % fast fra 1/9 -18
 • 75 % fast fra 1/9 -18
 • 75 % fast fra 1/9 -18
 • 50 % fast fra 14/8 -18
 • /5 % vikariat fra 19/8 – 5/1 -20
 • 50 % vikariat fra 19/8 tom 5/1 -20
 • 75 % vikariat fra 19/8 tom 5/1 -20

Vi har også ledige helgestillinger for assistenter/sykepleierstudenter

 • 12,29 % fra 19/8 -18
 • 12,29 % fra 19/8 -18
 • 16,39 % fra 19/8 -18

Arbeidsoppgaver

 • Pleie og behandling av akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende
 • Arbeide selvstendig og i team sammen med enhetens tverrfaglige samarbeidspartnere
 • Enhetens sykepleiere inngår i sykehusets stansteam

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i Intensivsykepleie

Personlige egenskaper

 • Er faglig engasjert og viser respekt for pasienter, pårørende og kollegaer
 • Liker utfordringer, er løsningsorientert og trives i akuttsituasjoner
 • Bør like utfordringer og trives i en aktiv og til tider hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Etetablert og godt læringsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet
 • Et arbeidsmiljø preget av godt humør og dyktige og entusiastiske kollegaer
 • Frikjøpt tid i turnus til 3 interne kursdager og 2 AHLR kurs pr år
 • Nyansattkurs
 • Årlig faglig seminar.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Se stilling her

Ph.d-Stipendiat i Stavanger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er de en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er deres hovedoppgaver.

RAKOS Ph.d.- stipendiat i akuttmedisin – Sammen redder vi liv

Sammen redder vi liv er en nasjonal dugnad som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet, og som koordineres av Helsedirektoratet. Formålet med dugnaden er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus (som hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige skader). For å oppnå dette har helsemyndighetene invitert til en dugnad der offentlige, private og frivillige organisasjoner kan delta. Det er startet opp eller planlagt flere delprosjekter, bl.a. førstehjelpsopplæring i skoler, til eldre, til minoriteter, ulike tekniske hjelpemidler som bl.a. apper, forbedringer i 113-sentraler, oppfølging av førstehjelpere osv.

RAKOS

RAKOS skal bidra til enhetlig og samordnet utvikling av de prehospitale tjenestene i Helse Vest slik at de er i stand til å ivareta nåværende og fremtidige krav og utfordringer. Videre skal RAKOS følge den overordnete strategi for helseforetakene. På bakgrunn av sentrale føringer og miljøets forventninger er RAKOS hovedmål:

 • Å støtte og sørge for samordning av og samarbeid mellom de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest.
 • Å støtte og gjennomføre forskning og faglig utvikling knyttet til akuttmedisinske emner.
 • Å bidra til implementering og effektiv bruk av ny teknologi i de prehospitale akuttmedisinske tjenester i Helse Vest.
 • Å sørge for og gjennomføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid i akuttmedisin.

Oppstart etter avtale, varighet 6 år

Arbeidsoppgaver

Det er ønske om at det gjøres forskning på effekten av Sammen redder vi liv. Områder som ønskes kartlagt er effekten av opplæring til ulike befolkningsgrupper, hvordan det påvirker pasientbehandling og -utfall, kostnads-nytte-analyser osv. Stipendiaten vil bli ansatt i RAKOS, vil jobbe tett med Helsedirektoratet, og ulike delprosjekter og fagrådet i Sammen redder vi liv. Stipendiatstillingen vil bli knyttet til et doktorgradsprogram ved et norsk universitet. Det vil bli oppnevnt veiledere fra anerkjente forskningsmiljøer i Norge

Kvalifikasjoner

For å søke må man ha mastergrad eller tilsvarende, og fylle kriteriene for å starte på ph.d.-utdanning.

Søkere bør ha erfaring med førstehjelp/akuttmedisin eller samfunnsmedisin.

Søknaden må inneholde:

 • -Søknadsbrev, inkludert en beskrivelse av hvorfor du er interessert i stillingen.
 • -CV (oppsummering av utdannelse, tidligere jobber og andre kvalifiserende aktiviteter).
 • -Kopi av vitnemål og andre aktuelle sertifikater og diplomer.
 • -Publikasjonsliste og andre akademiske arbeider.
 • -Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer).

Personlige Egenskaper

 • Arbeidsglad og kreativ med evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Ha gode samarbeids og kommunikasjonsevner er utadvendt og oppsøkende.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, norsk OG engelsk.
 • Høy arbeidskapasitet.

Vi tilbyr

 • 50% Stipendiat for å oppnå PhD graden
 • Godt, kreativt, fleksibelt og framoverbøyde arbeidsmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning (KLP).
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.

Se stilling her

Sykepleier/spesialsykepleier – Seksjon Akutt, Sykehuset Namsos

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir, i samarbeid med DPS Kolvereid, et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 16 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos er organisert i 5 seksjoner

 • Seksjon Akutt (7 senger)
 • Seksjon for psykose (8 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for alderspsykiatri (4 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for allmenn poliklinikk og døgn (7 senger, allmennenheten og gruppebehandlingsenhet)
 • DPS Kolvereid (poliklinikk) samt Avdeling for Rusrelatert psykiatri (poliklinikk)

Seksjon Akutt består av 1 sengepost og tilbyr behandling og utredning til mennesker over 18 år. Sengeposten har 7 sengeplasser. Posten tilbyr akuttpsykiatrisk helsehjelp for hele befolkningen i Namdalen. Miljøpersonalet på posten er tverrfaglig sammensatt, de fleste med spesialisering i psykisk helsevern.

Seksjon Akutt har ledig 80 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

Delta i utredning og behandling av mennesker med en psykisk lidelse.

Kvalifikasjoner

 • godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helsevern er ønskelig
 • Erfaring fra akuttpsykiatri er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, men også å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Personlige egenskaper som bl.a imøtekommende, engasjert, kreativ og tydelig vektlegges ved ansettelsen
 • Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet.

Se stilling her

Akershus universitetssykehus HF

Hjerte og lungeredningskoordinator (HLR) til senter for medisinsk simulering – Avdeling kompetanse og utdanning

Det søkes etter HLR-koordinator i 50 % vikariat med mulighet for fast stilling. Koordinatoren skal jobbe for at sykehusets mål for hjerte og lungeredning opprettholdes med et velorganisert opplæringssystem, fungerende varslingssystem og følger Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine retningslinjer og anbefalinger. Stillingen utøves i samarbeid med leder av HLR-rådet ved Ahus.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere, tilrettelegge og koordinere opplæring i hjerte og lungeredning (HLR) ved Ahus HF
 • Sørge for gode og hensiktsmessige rutiner for opplæring og trening innen HLR i samarbeid med HLR-rådet, lokale instruktører og etter prinsippet “train the trainer”
 • Kartlegge behov og tilrettelegge for HLR instruktørkurs, oppfølging av instruktører, organisere årlige instruktørsamlinger
 • Fasilitere HLR-rådet sammen med leder av HLR-rådet
 • Ansvar for lovpålagt registrering av hjertestans i sykehus
 • Bistå i aktiviteter ved SimAhus

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk eller helsefaglig kompetanse
 • Ønskelig med relevant akuttmedisinsk erfaring, gjerne med spesialutdanning innen anestesi, intensiv eller tilsvarende
 • Ønskelig med pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring som HLR-instruktør

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og tverrfaglig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å ta helhetlig ansvar
 • Interessert i fagområdet og er utviklingsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

OBS SØKNADSFRIST 27.06

Se stilling her