Hjem

Dette prosjektet skal bidra med kunnskap om hvordan barneverntjenesten forstår psykisk og emosjonell vold.

I forskning, politikk og praksis i barneverntjenesten har det vært en begrenset oppmerksomhet rettet mot psykisk og emosjonell vold. Dette til tross for de negative konsekvensene slike opplevelser synes å ha for barn og unges psykiske helse og livskvalitet på lang sikt. Dette doktorgradsprosjektet skal bidra til å rette oppmerksomheten mot psykisk og emosjonell vold, med mål om å fremskaffe kunnskap om hvordan profesjonelle i barneverntjenesten beskriver, forstår og vurderer dette fenomenet. Prosjektet har tre forskningsspørsmål:

  • Hvordan beskrives og defineres emosjonell vold i internasjonal forskning på barneverntjenesten?
  • Hvordan beskriver og forstår ansatte i barneverntjenesten emosjonell vold?
  • Hvordan beskriver og vurderer ansatte i barneverntjenesten emosjonell vold i skriftlige dokumenter i barneverntjenesten?

Forskningsdesignet er kvalitativt og omfatter ulike typer data organisert i tre delstudier.

  • En kunnskapsoppsummering av definisjoner og beskrivelser av psykisk og emosjonell vold i internasjonal forskning.
  • Fokusgruppeintervju av kontaktpersoner i barneverntjenesten.
  • Dokumentanalyse av utvalgte dokumenter fra mapper i barneverntjenesten.

Resultatene fra prosjektet vil publiseres i en doktorgradsavhandling i 2023/24.

Prosjektleder er stipendiat i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, Sigrid Ness.

Veiledere: