Nord UniversitetS

Bloggnettverk

Site.nord.no er Nord universitets bloggnettverk, og består av forskningsprosjekter, studentnettverk og større konferanser. Ansatte ved Nord universitet kan søke tilgang.

Hvem kan bruke site.nord.no?

Via underdomener på blogg.nord.no kan ditt prosjekt eller fag få sin egen blogg på Nord universitets egne servere. Her benyttes plattformen WordPress til formålet. WordPress er blant verdens mest brukte bloggplattformer.

Webteamet setter opp en bloggløsning på bestilling. Webteamet hjelper deg også med drift av denne. Imidlertid må du selv ha interesse av å produsere innhold og drive bloggen i form av jevnlige publiseringer.

En blogg er en type nettside (eller del av en nettside) der det publiseres såkalte blogginnlegg/-poster som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et utvalg personer.

Innleggene i en blogg sorteres i omvendt kronologisk rekkefølge slik at det siste innlegget automatisk legges øverst på forsiden. Forsiden inneholder et bestemt antall innlegg, og eldre innlegg flyttes automatisk ut av hovedsiden når nye innlegg publiseres.

En blogg forutsetter aktive brukere som innholdsprodusenter.

Slik får du blogg/nettside på Nords bloggplattform:

  • Du må være ansatt ved Nord universitet
  • Du må ha en klar idé om hva du ønsker å formidle
  • En blogg trenger jevnlig oppdatert innhold. Derfor må du ha tid og lyst til å produsere innhold til bloggen.

Kontaktinformasjon
Les våre retningslinjer for bruk av bloggtjenesten