Retningslinjer for bruk

1. Bakgrunn

Site.nord.no er en WordPress Multisite-plattform som driftes av Nord universitets servere. Plattformen gir enkeltpersoner, forskningsgrupper, konferanser og andre relevante grupper muligheten til å opprette og administrere egne WordPress-nettsteder.

Nettstedene kan være statiske eller mer dynamiske i formen, som blogger.

Nettstedenes innhold må være knyttet til Nord universitets virksomhet, enten som en integrert del av universitetet eller som likeverdige samarbeidspartnere.

2. Opprettelse av et WordPress-nettsted

Før et prosjekt kan bli vurdert for plattformen, må det beskrives til Webteamet for evaluering. Alle forespørsler om å opprette blogger må sendes inn via kontaktskjemaet: Søk om blogg.

Informasjon som skal inkluderes i kontaktskjemaet:

  • Bloggens navn eller tittel
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Prosjektets formål og behov
  • En kort beskrivelse av nettstedets innhold
  • Frekvensen av planlagte oppdateringer
  • Erfaringsnivå med WordPress
  • Forventet varighet på prosjektet
  • Målgruppen til nettstedet
  • Navn og kontaktinformasjon til prosjektleder

Om det er behov for opplæring, så vil det gjøres i Teams.

3. Betingelser

Brukere er ansvarlige for å sikre passord og brukernavn.

Webteamet vil opprette og aktivere nettstedene, samt ha superadmin-tilgang til ethvert nettsted. De ansatte som skal administrere nettsteder, vil bli gitt administratorrettigheter.

Alle nettsteder, og alle undersider på disse nettstedene, må inkludere Nord universitets logo med en link til https://www.nord.no.

4. Tekniske krav og begrensninger

Oppdateringer av WordPress, temaer og utvidelser

Webteamet vil håndtere oppdateringer av WordPress-installasjonen, temaer og utvidelser uten forhåndsvarsel. Utvidelser som blir installert vil bli oppdatert når nye versjoner er tilgjengelige. Utvidelser som forårsaker feil etter oppdateringer eller ved ny WordPress-versjon, kan bli fjernet uten varsel. Utvidelser som ikke lenger støttes av leverandøren og er utdaterte, kan bli fjernet uten varsel.

Migrering og tilpasning av løsninger

Webteamet kan ikke garantere at migrerte løsninger vil fungere uten ytterligere tilpasning. Overføring av løsninger fra andre bloggplattformer vil bli evaluert av Webteamet før implementering. Spesialtilpasning vil være begrenset for å redusere risikoen for feil, både brukerfeil og tekniske feil knyttet til oppdateringer.

Valg av tema og utvidelser

Alle blogger må bruke et tema fra en liste godkjent av webteamet. Kun temaer som allerede er installert kan velges. Spesielle tilpasninger kan bli vurdert av webteamet. Alle blogger kan bruke utvidelser som er tilgjengelige i WordPress-installasjonen. Dersom andre utvidelser ønskes, må dette diskuteres.

Innhold og bruk av blogger

Innhold på alle blogger (tekst, bilder, video) må være passende og i samsvar med Nord universitets retningslinjer. Ingen av bloggene på underdomener tilhørende Nord universitet skal være kommersielle.

Begrensninger i graden av tilpasning

Det er begrensninger for graden av tilpasning som kan gjøres i valgt tema når det gjelder layout. Nettløsningene vil alltid være innenfor rammene satt for Nord universitets WordPress-installasjon, inkludert temaer, utvidelser og relaterte innstillinger.

Skriptbegrensninger og kontaktinformasjon

Maksimalt fem skripter, inkludert utvidelseskomponenter og innebygde systemer (embeds), tillates per underside. Dette inkluderer elementer som videoer, popup-vinduer, kart, bildegallerier, mediekaruseller og integrerte Facebook-sider. Kontakt oss hvis det er uklarheter.

5. Bruk av bilder og video

Grafikk og innlevering av bilder

Bilder, logoer og annen grafikk må leveres av den som ber om opprettelsen av nettstedet. Webteamet vil ikke utarbeide grafikk eller redigere bilder.

Fotoware

Nord universitet har et bildebibliotek som er tilgjengelig for alle ansatte. Ta kontakt med foto@nord.no for å få tilgang til dette arkivet.

Rettigheter og kreditering av bilder

Alle bilder som brukes på nettstedet må ha rettigheter som tillater bruk av Nord universitet. Bilder skal krediteres. Formatet skal være som følger: Foto: Forfatter. Hvis bilder hentes fra tjenester som Pixabay, Flickr, Google, Dreamstime osv., skal dette indikeres i bildeteksten der det er mulig.

Tillatelse for bruk fra aviser

Tillatelse fra fotografen må innhentes for bruk av bilder fra aviser. Faksimiler (jpg eller pdf) fra aviser må ha tillatelse fra avisens utgiver før bruk.

Opplastingsstørrelser for bilder

Opplastede bilder skal ikke overstige størrelsen 1500 x 1500 piksler, med mindre det er spesielle grunner for å gjøre det.

Innlemming av videoer

Videoer fra tjenester som YouTube og Vimeo kan legges til i sider og innlegg ved å lime inn URL-en til videoen i «Legg til media».

Kontaktinformasjon for spørsmål om bildebruk

Kontakt webteamet for spørsmål om bildebruk.

6. Kontaktskjema og kommentarer

Personvern og kontaktskjema

Ved bruk av kontaktskjema skal det kreves samtykke til personvern fra alle henvendelser, med en lenke til Nord universitets retningslinjer for behandling av personopplysninger: Personvern ved Nord universitet.

Brukere må holde seg oppdatert på Nord universitets personvernerklæring og følge den til enhver tid.

Kommentarfelt

Det er ikke tillatt å legge til kommentarfelt på nettsidene.

7. Krav til oppdateringer

Sikkerhet og funksjonalitet

Vi ønsker trygge og funksjonelle nettsider med informasjon som holdes oppdatert. Det er derfor avgjørende at alle administratorer gjør en jobb med å vedlikeholde sitt nettsted etter beste evne.

Vedvarende relevans

Disse retningslinjene har som mål å skape klarhet og sikre konsistens i bruken av WordPress-multisite-plattformen på site.nord.no. Retningslinjene kan bli revidert over tid for å sikre at de forblir relevante og effektive.

Behov for veiledning

Kontakt webteamet hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere veiledning.