HHN INTERNSHIP MASTER

HHN INTERNSHIP MASTER

Gjennom HHN Internship Master kan din organisasjon invitere studenter til å jobbe med relevante oppgaver og prosjekter.  Studentene som tar HHN Internship Master som valgemne, kommer fra studieprogrammene Master of Science i global ledelse og Master of Science in business (Siviløkonomutdanningen). Internship-perioden skal gjennomføres i løpet av august til desember innenfor en ramme på 16 uker ute hos vertsorganisasjonene.

HVORFOR TILBY INTERNSHIP?

 • Studentene ved HHN har oppdatert kunnskap og kompetanse som kan bistå organisasjonen.
 • Gjensidig læring og erfaringsdeling: Dette er en unik mulighet til å lage nye læringsarenaer, for både studenter og ansatte.
 • Organisasjonen får tilgang til dyktige og motiverte studenter, som kan bidra til å spre entusiasme om ny kunnskap.
 • En gylden mulighet til å finne – og bli kjent med – en ny, potensiell arbeidstager.
 • Det å ha en student på internship kan bidra til å rekruttere – og beholde – ung kompetanse i regionen.

HÅNDBOK FOR INTERNSHIP

Håndboken er laget for å veilede studenter og organisasjoner i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av HHN Internship Master.

FORMÅL

Formålet med internship er å tilføre studentene relevant arbeidserfaring og profesjonelle nettverk før endt utdanning. Dette gir både studentene og vertsorganisasjonene en unik mulighet for samskaping og kompetansebygging.

KRAV TIL ORGANISASJON

  • Studentene skal få tildelt en veileder i organisasjonen, som gir dem arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov.
  • Arbeidsoppgavene eller prosjektet som studentene skal jobbe med, må gi rom for selvstendig arbeid, med veiledning fra organisasjonen.
  • Organisasjonen må være godt etablert, ha egnede lokaler – og et arbeidsmiljø som studentene kan bli inkludert i.
  • Veileder skal ha faste oppfølgingsmøter med studentene, gjerne ukentlig.
  • Veileder må delta på HHN Internship Masters oppstarts- og avslutningsseminar.

HVILKE ARBEIDSOPPGAVER SKAL STUDENTENE FÅ?

Arbeidsoppgavene avklares i samarbeid med organisasjonene og studentene, og varierer ettersom organisasjoner har ulike behov. Det er ønskelig at studentene får relevante oppgaver innenfor sine fagområder (finansiering og investering, økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap, internasjonal handel og markedsføring, og global ledelse).

PÅMELDING HHN INTERNSHIP MASTER

Dersom du er klar til å ta i mot studenter på et internship kan du melde på din organisasjon ved å fylle ut påmeldingsskjemaet. 

SPØRSMÅL?

I håndboken finner du nyttig informasjon om HHN Internship Master. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte:

June B. Doornich (Førsteamanuensis i Strategi og styring og kursansvarlig for HHN Internship Master): june.b.doornich@nord.no
Gøran Jenssen (Studieveileder Master of Science in Business), goran.jenssen@nord.no  
Truls Didriksen (Studieveileder Master of Science in Global Management), truls.didriksen@nord.no

FORDELER MED INTERNSHIP

 • Nærhet: Skape nærhet mellom akademia og nærliggende arbeidsliv ved å delta på internship.
 • Samskaping: Samskaping mellom studenter og erfarne nærings- og samfunnsaktører vil bidra til innovasjon og verdiskapning.
 • Nettverk: Internship-ordningen gir både studentene, organisasjonene og HHN en gylden mulighet til å utvide eksisterende nettverk – og etablere nye.
 • Erfaring: Internship-ordningen gir studentene mulighet til å anvende sine teoretiske kunnskaper og metodiske ferdigheter ute i arbeidslivet.
 • Kompetanse: Studentene som deltar på HHN Internship Master har bred kompetanse innenfor sine fagområder.
 • Talentutvikling: Gjennom et internship får studentene mulighet til å utvikle talentet sitt ytterligere.

SAMARBEIDSPARTNERE

Prosjektet er støttet med midler fra Nordland Fylkeskommune

VI UTDANNER MORGENDAGENS ØKONOMER

Handelshøgskolen utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå.