Elevens læring ved gruppearbeid; Prosess, innhold og sosial organisering

Hjem

STEM-utdanning i Newton-rom. Elevenes læring gjennom gruppearbeid – prosess, innhold og sosial organisering

Hovedmålet med Newton-rom prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan gruppearbeid i et læringsmiljø med utforskende aktiviteter, fokus på problemløsningsoppgaver og state-of-the-art læremidler, kan utformes for å tilrettelegge for dybdelæring i STEM-fag. Videre ønsker man å forstå hvordan roller og kunnskap konstrueres og forhandles i den sosiale interaksjonen i gruppearbeid, og hvordan denne prosessen påvirker elev-elev samarbeid og lærer-elev samarbeid. Vi studerer også læreres begrunnelser og refleksjoner over eget arbeid, og hvordan de endrer og justerer modulene avhengig av hva de ser skjer i gruppene. Prosjektet har en Lesson Study inspirert tilnærming, der utvikling eller revisjon av tre Newton-moduler følges gjennom tre faser, fram til ferdigstilt modul. Videoobservasjon av aktiviteten i rommet, video-stimulerte intervju med Newton-lærere, intervju med elever, og dokumenter i form av elevarbeid og beskrivelse av modulene, utgjør datagrunnlaget i prosjektet.

Kort om Newton-rom

Newton-rom er en læringsarena eid av kommuner/fylkeskommuner som deles av skoler og barnehager i et visst geografisk område. Rommet er utstyrt med state-of-the-art læremidler for undervisning i realfag og teknologi, og undervisningen foregår i form av moduler som er utviklet for ulike deler av læreplanene i STEM-fagene. Newton-rom konseptet er eid av stiftelsen First Scandinavia, som også har ansvar for kvalitetssikring av modulene som utvikles. Det finnes i dag mer enn 30 Newton-rom spredt rundt om i Norge, og det er også etablert Newton-rom i en rekke andre land gjennom en omfattende internasjonal aktivitet.

Prosjektbeskrivelsen levert til FINNUT- programmet i Norges forskningsråd