Månedlige arkiver: januar 2024

FOOD EDUCATION FOR THE FUTURE – INTERREG-PROSJEKT

Prosjektet er felles finsk-svensk-norsk, og det overordnete målet er å rette fokus mot klimaendringer, bærekraftig, lokal matproduksjon og økt selvforsyningsgrad. Hovedideen er å kombinere moderne kunnskap og tradisjonskunnskap når det gjelder matproduksjon og høsting, der lokal matproduksjon og selvberging er nøkkelelementer. Nord universitet sin innsats vil være å utvikle et kurs og læremidler for etablering og drifting av skolehager. I tillegg skal det utvikles et kurs med tilhørende læremidler innen tradisjonskunnskap om mat og høsting i naturen. I prosjektet ligger det også en ambisjon om å gjøre en del forskning på tradisjonskunnskap og lokal matproduksjon. Utprøving og gjennomføring av kurspakkene skal bl.a. skje i samarbeid med Bodø kommune som er en foregangskommune på området. Samarbeidspartnerne i prosjektet er tre kommuner (Bodø-No, Kalix-Se, Korsholm-Fin) og tre institusjoner (Nord universitet-No, Luleå tekniska universitet-Se og LUKE-Fin) som sammen utgjør et kompletterende og lærende nettverk for å kunne utvikle gode løsninger for de nevnte utfordringer. LUKE-Fin er ledende partner i prosjektet.

Deltagere i prosjektet fra Nord universitet er