Skolehage som læringsarena som tema i en masteroppgave

I forbindelse med mastertorget for grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet presenterte Grete Modell Grande og Anna Marie Holand skolehage som mulig tema for en masteroppgave. Her fikk studentene informasjon om skolehage som læringsarena og fikk prøve seg på vintersåing av gulrot.