Bestill stand

Generell informasjon:

Dette er skjemaet for booking av standplass i Nord universitet sitt mingleområde, Gråsona. Før du booker stand, ber vi deg vennligst om å lese all informasjon og regelverket.

Dersom du ønsker å avholde en stand på universitetet, fyller du ut dette skjemaet og du vil etter kort tid få bekreftelse på om vi har ledig plass den dagen dere ønsker å stå på stand. Studentorganisasjonen i Bodø forbeholder seg retten til å prioritere og avgjøre hvilke aktører som innvilges standplass.

Søknad om stand må sendes inn minst 48 timer før ønsket booking. Du vil etter kort tid motta svar på din forespørsel om standplass.

Dersom du har ønsker eller behov til standen, ta kontakt med campusservice@nord.no for hjelp. Dette gjelder også for lån av praktisk utstyr, som bord o.l.

For spørsmål, ta kontakt med leder.sob@so.nord.no

Priser:

Studentforening/undergruppe/andre organiserte studentgrupper: 0,- kr
Frivillige organisasjoner: 0,- kr / 500,- kr ved salg av medlemskap
Aksjeselskaper / Fagforeninger : 2.000,- kr
Offentlig sektor: 1.000,- kr
Samarbeidspartner: 0,- kr

Regelverk:

1. Vis hensyn på stand. Pågående oppførsel er ikke tillatt, og det må respekteres dersom noen ikke er interessert.
2. Vi ber alle stands om å rydde opp etter seg. Dersom bord o.l har blitt flyttet på, må det settes på plass igjen. Husk å ta med alt medbrakt materiell når standen forlates.
3. Stand må ikke plasseres foran nødutganger.

Standbookingsskjema:

Oversikt over hvem og når folk står på stand finner du her:

English:

General instructions:

If you want to book a stand in the grey area at Nord university, you are required to fill out this form. We kindly ask you to read all the information and rules before booking.

By filling out this form, the student organization will receive your application for having a stand. After a short period you will receive an answer, confirming that the grey area is available at the time you wish to have a stand. The student organization reserves its right to prioritize and determine who is granted a stand.  

Your application must be sent 48 hours in advance, for us to be able to process it. After a short period you will receive an answer to your request.

If you have any practical needs for your stand like tables, please contact campusservice@nord.no for help.

For any further questions, please contact leder.sob@so.nord.no

Prices:

Student unions/organizations associated with the student organization or university/other organized student groups: 0,- kr
Volunteer organizations; 0,- kr / 500,- kr by membership sales
Corporations / Workers union: 2000,- kr
Public sector: 1000,- kr
Collaborators: 0,- kr

Application form:

Overview of who and when people are having stands, you find here: