Organisasjonen

Studentorganisasjonen i Bodø (SOB) er studentene i Bodø sin egen interesseorganisasjon. Studentstyret i SOB jobber hver dag for at du skal få en best mulig studenthverdag.

Studentstyret er organisasjonens utøvende organ, det vil si at det er de som har ansvar for å gjennomføre vedtak gjort av Studenttinget og årsmøtet. Styret består av studentleder (ansatt i 100% stilling), nestleder (ansatt i 50% stilling) og fire frivillige styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde.

Studentstyret er organisasjonens utøvende organ, det vil si at det er de som har ansvar for å gjennomføre vedtak gjort av Studenttinget og årsmøtet.

Vi holder til rett ved kantinen Alexandria. Her har studentlederen eget kontor, i tillegg til at styret disponerer et kontor. Kontorene er godt markert med plakater på dørene, i tillegg til en roll-up utenfor.

Kom gjerne innom, døren er alltid åpen for deg som student!

Studenttinget

Studentorganisasjonen i Bodø har ansvaret for å arrangere Studenttinget fem ganger i løpet av studieåret. Her diskuteres saker som angår studentene, for eksempel hva SOB skal arbeide med, midler til arrangementer eller hvem som skal være ansvarlig for UKA eller fadderperioden. Studenttinget er åpent for alle studenter og hver studentforening har sine egne representanter med stemmerett.

​Hvis du ønsker å være med å påvirke – ikke nøl med å ta kontakt med din studentforening!​​​