Sirkulærøkonomi i friluftsbransjen

Norsk og svensk friluftsbransje har over tid markert seg på å markedsføre seg som bærekraftige og mange har hatt sterkt fokus på dette på sine nettsider. Are Ingulfsvann, førstemanuensis i økologisk økonomi og tilknyttet diginn, har i en artikkel publisert i International journal of cleaner production sett nærmere på hvilke deler av et sirkulært perspektiv som markedsføres i 2017 og 2019.

Stig Ingebrigtsen og Ove Jakobsens (2004 / 2007) figur som beskriver en kretsløpsøkonomi dannet utgangspunktet for å lage en analysemodell med  16 kategorier for et produkts påvirkning gjennom livsløpet: produksjon, distribusjon, konsum og redistribusjon. Kretsløpsøkonomien har som utgangspunkt at økonomien eksisterer i et integrert samspill med natur og kultur. Naturen knyttes til energi og materialer, kulturen med verdier og kunnskap.

En kan se at informasjon om dette vektlegges mer fra 2017 til 2019 og spesielt informasjon om hvordan kunden kan redusere fotavtrykket i konsum og bidra til redistribusjon øker.

Litt utenfor det digitale fokuset, men innenfor en utvikling hvor resirkulering og redusert forbruk er nødvendig er det viktig at bedriftene går foran og viser hva de gjør.

Artikkelen kan leses i sin helhet her!

Are Severin Ingulfsvann, HHN og DigInn Førstemanuensis i Økologisk Økonomi