Hva skal vi gjøre med rovdyrene?

Gaupe og jerv, bjørn og ørn: Hvorfor er ikke sauebøndene og reindriftssamene, forskerne og forvaltningen enige om virkelighetsbeskrivelsen? Hva er interessekamp og hva er kunnskap, og hvordan blir egentlig sikker kunnskap til?
Lytring inviterer til en rovdyrdebatt som spør hva sannhet er, og hvordan lokalkunnskap, forskning og myndigheter fungerer sammen.

Sted: Park 22 Byscena, Mo i Rana. Lytring-debatten blir også strømmet via våre nettsider.

Tidspunkt: Onsdag 5/1 kl. 19.00-20.30.

Ilustrasjon: Sandra Steffensen.

Panel:

  • Camilla Risvoll, forsker Nordlandsforskning
  • Øyvind Skogstad, Statsforvalteren i Nordland
  • Vegard Pedersen, Statens Naturoppsyn
  • Anne Kari Snefjellå, leder Nordland sau og geit
  • Ketil Skogen, NINA
  • Tom Lifjell, leder for Nordland Reindriftssamer

Debattleder:

  • Silje Tamara Rojas, journalist i Rana Blad
Skroll til toppen
Rull til toppen