Lytring er en debattarena som skal styrke et forskningsbasert, offentlig ordskifte som er aktuelt, spennende og lærerikt for innbyggere i hele landet. Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon.

Foreløpig vårprogram for Lytring:

22. mai, Bodø: Hvordan skal samfunnet møte den økende mengden unge mennesker med kjønnsinkongruens?

I denne debatten spør vi om kirurgi og medikamenter er veien å gå, eller om vi heller må skape et større rom for kjønnsuttrykk og identitet. Vi er nysgjerrig på hva den økte forekomsten skyldes, om det er sosiologiske forklaringer, psykosomatiske forklaringer, eller om det handler om helt andre ting.

28. august, Bodø: Er det barna i Kongo som skal sikre deg en ny iPhone?

Debattprogram oppdateres fortløpende. Det blir Lytring-debatter i Bodø, Levanger, Mo og Svolvær med gratis inngang for publikum. Alle lytringene sendes også direkte via våre nettsider og Facebook.

Neste Lytring

Skroll til toppen
Rull til toppen