Lytring er en debattarena som skal styrke et forskningsbasert, offentlig ordskifte som er aktuelt, spennende og lærerikt for innbyggere i hele landet. Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon.

Foreløpig vårprogram for Lytring:

21. mars, Bodø: Hvorfor er vi så redde for manneopprøret?
Andrew Tate, mannosfære, radikalisering og giftig maskulinitet: Det er mange som løfter pekefingeren, men hva sier mennene selv? Lytring inviterer til en debatt der vi borer i virkninger og bivirkninger av maskulinisme og også spør om manneopprøret egentlig er guttas payback-time.

11. april, Levanger: Burde vi ta tilbake spesialskolene?
Her skal vi diskutere om én skole for alle gagner eller skader de svakeste elevene, de med særlige behov. Er fellesskolen bedre for vår følelse av å være inkluderende enn den er for de ungene som hele tiden opplever å være de dårligste i klassen?

22. april, Bodø: Kan en forsker også være aktivist?
Arrangeres i samarbeid med Øvelse Nord og seminaret her: «Kampen om sannheten». Vi setter debatten i sammenheng med tillit og samfunnssikkerhet.

14. mai, Svolvær: Er det på tide å la hvalfangsten dø?

22. mai, Bodø: Hvordan skal samfunnet møte den økende mengden unge mennesker med kjønnsinkongruens?
I denne debatten spør vi om kirurgi og medikamenter er veien å gå, eller om vi heller må skape et større rom for kjønnsuttrykk og identitet. Vi er nysgjerrig på hva den økte forekomsten skyldes, om det er sosiologiske forklaringer, psykosomatiske forklaringer, eller om det handler om helt andre ting.

Debattprogram oppdateres fortløpende. Det blir Lytring-debatter i Bodø, Levanger, Mo og Svolvær med gratis inngang for publikum. Alle lytringene sendes også direkte via våre nettsider og Facebook.

Neste Lytring

Skroll til toppen
Rull til toppen