Lytring er en debattarena som skal styrke et forskningsbasert, offentlig ordskifte som er aktuelt, spennende og lærerikt for innbyggere i hele landet. Lytring er en arena der forskere møter samfunnsdebattanter for diskusjon og refleksjon.

Foreløpig vårprogram for Lytring:


24. januar, Bodø: 
Lot vi oss bruke av Putin?
Krigsminnesmerker, norsk-russiske seremonier og historiereiser over grensen: Har nordlendingene vært håpløst naive? Lytring inviterer til en debatt om vårt forhold til Russland, og spør også om krigshistorien i nord heller er et uttrykk for sterke menneskelige bånd.

15. februar, Mo i Rana: Helse Nord og mediedekningen.
Vi skal diskutere hvordan lokalpressen forholder seg til de store endringsplanen fra Helse Nord. Er de lokalpatrioter eller gir de grundig info? Birgit Røe Mathisen fra Nord skal være med.

21. februar, Bodø: Er det etisk forsvarlig å ha kjæledyr?
En debatt om ulike etiske problemstillinger: Bærekraft (produseres masse mat, langreiste ingredienser), katter dreper mengder med småfugler, brutal avl som gir hunder dårlige liv. Men så var det alle de fine tingene med å ha kjæledyr da…

21. mars, Bodø: Hvorfor kaller vi maskulinitet for giftig?
Andrew Tates popularitet. Oskar Westerlin – norsk influenser. De spiller på mange maskuliniteter. Vi kan ikke bare avvise dem. Skolevalget i høst viser med all tydelighet at det er et opprør på gang. 

11. april, Levanger: Burde vi ta tilbake spesialskolene?
Her skal vi diskutere om én skole for alle gagner eller skader de svakeste elevene, de med særlige behov. Er fellesskolen bedre for vår følelse av å være inkluderende enn den er for de ungene som hele tiden opplever å være de dårligste i klassen?

22. april, Bodø: Kan en forsker også være aktivist?
Arrangeres i samarbeid med Øvelse Nord og seminaret her: «Kampen om sannheten». Vi setter debatten i sammenheng med tillit og samfunnssikkerhet.

22. mai, Bodø: Kjønnsidentitet
Vi skal diskutere om samfunnets støtte til mennesker med kjønnsinkongruens skal være et tilbud basert på piller og kirurgi. Aleksander Linkowski, en norsk «angrer» som har stått fram både i egen YouTube-kanal og i VG kommer.

Debattprogram oppdateres fortløpende. Det blir Lytring-debatter i Bodø, Levanger, Mo og Svolvær med gratis inngang for publikum. Alle lytringene sendes også direkte via våre nettsider og Facebook.

Neste Lytring

Skroll til toppen
Rull til toppen