Kontakt

Leder og redaktør:
Anki Gerhardsen
E-post: anki.k.gerhardsen@nord.no
Tlf: 917 30 317

Kommunikasjonssjef:
Marta Anna Løvberg
E-post: mal@nforsk.no
Tlf: 942 49 112

Om Lytring

Et levende, kunnskapsbasert, offentlig ordskifte er avgjørende for vårt demokrati, og en motvekt til utfordringer som polarisering, intoleranse, det postfaktuelle samfunn og forvitringen av tilliten til akademia. Lytring skal stimulere til samfunnsengasjement, og sette dagsorden både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi forsøker hele tiden å lete fram nye problemstillinger, vinklinger og stemmer, og diskutere slik at alle kan få utbytte av å lytte. Vi skal være overraskende, gjerne utfordrende og mothårs. Lytring jobber for å skape nysgjerrighet for uenighet, andre perspektiver og nyanser. Vi skal slippe til ulike stemmer fra ulike steder i samfunnet, og synliggjøre bredden i samfunnsengasjement.

Lytring eies av Nord universitet og Nordlandsforskning. Lytring skal sette kunnskapen og forskningen ved disse institusjonene på kartet, og skape et rom for dialog og diskusjon med andre kunnskapsinstitusjoner. Derfor har vi alltid en forsker fra enten Nord eller Nordlandsforskning med i hvert arrangement.

Lytring setter den nordlige landsdelen på kartet, ikke ved å velge spesifikke nordnorske temaer hele tiden, men ved å være en av landets beste arenaer for kunnskapsbasert, kritisk diskusjon. Gjennom å styrke den kritiske offentligheten her nord, vil vi være med på å skape attraktive, levende samfunn for dagens og framtidens innbyggere.

I løpet av et kalenderår lager vi:
• 9 debatter i Bodø, Stormen bibliotek
• 2 debatter på Levanger, Røstad Scene
• 2 debatter på Mo i Rana, Rana bibliotek
• 2 debatter i Svolvær, Vågan bibliotek/Lofoten kulturhus

Alle våre debatter strømmes, og i tillegg sendes mange av våre debatter på NRK radio: «Debatt i P2». Gjennomsnittlig lyttertall er 80.000.

Lytring finansieres i samarbeid med Fritt Ord, SpareBank 1 Nord-Norge (Samfunnsløftet) og Bodø kommune.

Organisering

REDAKSJONEN:
Anki Gerhardsen, redaktør, Nord universitet (Bodø)
Unn Haukenes Holgersen, Nordlandsforskning (Svolvær)
Karin Antonsen, Nordlandsforskning (Svolvær)
Stian Bragtvedt, Nordlandsforskning (Bodø)
Frida Austmo Wågan, Nord universitet (Bodø)
Svein Halvard Jørgensen, Nord universitet (Levanger)
Idar Kjølsvik, Nord universitet (Levanger)
Hanne Stokvik, Nord universitet (Bodø)
Jarle Tryti Nordeide, Nord universitet (Bodø)
Rannveig Edda Hjaltadóttir, Nord universitet (Mo i Rana)
Tove Godskesen, Nord universitet (Bodø)
Cecilie Bratt, Nordlandsforskning (Mo i Rana)
Vida Steiro, Nordlandsforskning (Mo i Rana)
Helena Gonzales Lindberg, Nordlandsforskning (Bodø)
Viktor Solbakken, Nord universitet (Bodø)
Jessica Allen Hanssen, Nord universitet (Bodø)
Mathias Brynildsen Reinar, Nordlandsforskning (Bodø)

KOMMUNIKASJON:
Marta Anna Løvberg, Nordlandsforskning

Per-Stian EkrollNord universitet
Thoralf Fagertun, Nordlandsforskning
Johanne Bjørn, Nord universitet

ARBEIDSGRUPPE:
Prodekan for forskning fra alle fakultet og Nordlandsforskning er representert i arbeidsgruppa som jobber med overordnet planlegging og kvalitetssikring:

Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning
Kari Ingstad, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
Cecilie Høj Anvik, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet
Wenche Rønning, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet
Kiron Viswanth, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet
Terje Mathisen, Fakultetet handelshøgskolen, Nord universitet
Anki Gerhardsen, Lytrings leder, Nord universitet

STYRINGSGRUPPE
Lytrings styringsgruppe er Lytrings øverste organ, og jobber med strategi, budsjett og økonomi.

Andreas Førde, kommunikasjonssjef Nord universitet
Iselin Marstrander, administrerende direktør Nordlandsforskning
Anki Gerhardsen, Lytrings leder, Nord universitet