Årsmøte 2023

Her ligger sakspapirene for årsmøte 2023:

Forslag til økonomireglement

Valgkomitéens innstilling

Strategi 2026

Saken forslås utsatt til Studentting 5