VinR – Rammeverk for evaluering av næringspolitiske virkemidler på kommunenivå

VinR – Value in Research

Rammeverk for evaluering av næringspolitiske virkemidler på kommunenivå

Kommuner trenger bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere sine næringspolitiske virkemiddel. Denne erkjennelsen ligger bak dette prosjektet, som er et samarbeid mellom Nord universitet Handelshøgskolen (HHN), NTNU, Steinkjer Kommune (SK) og T:lab. Bevilgninger til næringsutviklingsformål i SK utgjør en betydelig del av en kommuneøkonomi under press, samtidig som at næringsutvikling er en kilde til fremtidige skatteinntekter for kommunen. Det å kunne innrette politikken best mulig blir derfor av økende viktighet. Det kreves en kommunal sektor med en aktiv næringspolitikk for å fremme økonomisk utvikling gjennom innovasjon. Her kreves data om det individuelle innovasjonsprosjekter i rik detalj ettersom mange viktige spørsmål rundt innretting av innovasjonspolitikk forblir ubesvarte. VinR tar sikte å utforske muligheten som ligger i data på individuelle innovasjonsprosjekter for å utvikle bedre beslutningsgrunnlag for innretning og evaluering av næringspolitiske tiltak på kommunenivå.

Prosjektleder:
Lars Hovdan Molden - lars.h.molden@nord.no

Prosjektgruppe:
Arild Aspelund (NTNU/NORD)
Tommy Høyvarde Clausen (NORD)
Lill-Beathe Håpnes (NORD)

Samarbeidspartnere:
Bodil Vekseth (Steinkjer Kommune) 
Håvard Belbo (T:lab)