Project kick-off seminar

«Coffee & Cupcake» by StephenLukeEdD is licensed under CC BY 2.0

If you are interested in learning more about INDHOME, attend our project kick-off seminar in February. The seminar will be held on February 8th at Nord University and online, the week after the Sámi Cultural Week and the Sámi National Day.

We will share more information about the event later!


Hvis du er interessert i å lære mer om INDHOME, delta på vårt kick-off seminar i februar. Seminaret vil bli holdt 8. februar på Nord universitet og online, uka etter Samisk uke og Samenes nasjonaldag.

Vi vil dele mer informasjon om seminaret senere!

Noen saker om prosjektet høsten 2021

Fra bloggen til MINS – faggruppe for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet: https://blogg.nord.no/mins/2021/11/23/pa-hvilke-mater-gar-en-kulturs-overlevelse-gjennom-hjemmet/

Nyhetssak fra Nord universitet: https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Preges-vi-av-overdrevet-selvbilde-Forskere-spor-samer-og-inuitter.aspx

Nyhetssak fra Nord universitet: https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Nordforskere-deler-24-millioner-fra-Forskningsradet.aspx

Nyhetssak fra Bodø NU, lokalavis i Bodø: https://bodonu.no/ideen-dukket-opp-under-korona-naa-faar-astri-sitt-prosjekt-12-mill-kr-i-stotte/26.06-07:01

 

 

Deltakelse på konferanse om Forskningsrådets satsing på samisk forskning

Prosjektleder Astri Dankertsen presenterte prosjektet på Forskningsrådets konferanse om samisk forskning, som ble arrangert 25.november 2021. Satsingen SAMISK III, som INDHOME har fått finansering fra, har siden 2017 finansiert forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Konferansen kan sees i sin helhet i opptak i videoen under.

Program:

 • 12:00 Velkommen
 • 12:05 Presentasjon av prosjekt: «Urfolkskunnskap, planlegging og beslutninger i miljøforvaltningen. Lokal forankring av konsekvensutredninger»Lena Gross
 • 12:20 Presentasjon av prosjekt: «Kva inneber det å ha tilgang til språkteknologi for urfolksspråk» Prosjektleder Trond Trosterud
 • 12:35 Presentasjon av prosjekt «Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet» Prosjektleder Eva Josefsen
 • 12:55 Presentasjon av prosjekt “Urfolk og hjemmets betydning for kulturell overlevelse» Prosjektleder Astri Dankertsen
 • 13:15 Pause
 • 13:30 Hvilke prioriteringer/fokusområder deres institusjon har/vil ha innenfor samisk forskning, både nåværende prioriteringer og for den kommende perioden? Torjer Andreas Olsen, Universitet i Tromsø – Senter for samiske studier. Laila Susanne Vars, Samisk høgskole
 • 14:00 Felles innlegg kunnskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 14:15 Samisk forskning inn i en ny tidsalder: Grønt skifte og en ny verdensorden. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget
 • 14:30 Veien videre. Fung. porteføljestyreleder Marit Myrvoll
 • 14:45 Avslutning og veien videre. Områdedirektør Jesper Simonsen
 • 15:00 Konferansen avrundes