Vi evaluerer undersøker monitorerer rapporterer effekten av Bodø2024

I 2019 ble Bodø tildelt status som Europeisk kulturhovedstad (ECoC) for 2024. Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på flere år. I 2024 vil det bli gjennomført over 600 ulike arrangementer i Nordland. Prosjektet tar sikte på å nå over 500.000 besøkende, styrke kulturlivet i Bodø og Nordland og bidra til økt trivsel og bolyst.

EU-kommisjonen krever at arrangøren av kulturhovedstaden (Bodø2024 IKS) gjennomfører en evaluering av prosjektet. Bodø2024 har derfor inngått en avtale med Nord Universitet om evaluering av Bodø som kulturhovedstad. Denne evalueringen vil bli gjennomført av en gruppe forskere med tilknytning til Handelshøgskolen, Nord Universitet, i prosjektet «Monitor2024 – Effekter av Bodø som europeisk kulturhovedstad»   

I evalueringen vil vi beskrive og forklare både kortsiktige og langsiktige effekter av Bodø2024. Evalueringen er basert på EU-kommisjonens rammeverk og vil medføre bruk av flere forskjellige datakilder og metoder for å kartlegge endringer i Bodø og Nordland og undersøke om målene for kulturhovedstad-prosjektet, fastsatt i rammeverket av EU-kommisjonen (2018), blir oppnådd. Vi vil også undersøke om Bodø2024 fører til endringer i kulturlivet og om dette eventuelt har positive effekter for befolkningen og bidrar til by- og regionalutvikling.