Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024 – OG DU KAN SI DIN MENING!

Som en viktig del av evalueringen av Bodø2024 vil vi opprette en folkejury som består av et representativt utvalg av befolkningen i Bodø, Salten, og Nordland.

Derfor inviterer vi deg som er bosatt i Bodø, Salten, eller Nordland til å bli med i folkejuryen – uansett om du synes at Bodø2024 er en fantastisk mulighet for å fremme kulturlivet i Bodø, Salten, og Nordland eller om du mener at det er bortkastede penger. 

Som medlem av denne juryen vil du bli bedt om å svare på 2–3 korte spørreskjemaer i året fra nå til Bodø2024 er ferdig. Hvert skjema tar maks 10 minutter å besvare. Uansett om du er for eller mot prosjektet, vil du ved å delta i folkejuryen kunne påvirke innholdet i Bodø2024 og være med på å vurdere om prosjektet blir en suksess eller en fiasko.

Bli med i folkejuryen!

Alle som deltar i folkejuryen vil få tilsendt oppdatert informasjon før andre og delta i uttrekking av gratisbilletter til Bodø2024-arrangementer!

Hva betyr det for deg å delta i vår folkejury?

Vi vil behandle dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernlovgivningen (den generelle databeskyttelsesforordningen og personopplysningsloven).

For å beskytte eventuelle sensitive data i størst mulig grad, bruker vi lagringsløsningen TSD (Tjeneste for Sensitive Data) ved Universitetet i Oslo. Denne tjenesten kan brukes til å håndtere sensitive data. Dette er for å sikre at dataene dine forblir i et trygt miljø som kun kan nås av utvalgte medlemmer av vår forskergruppe. TSD koder og krypterer dine opplysninger automatisk, noe som betyr at informasjoner blir anonymisert så snart de er registrert i systemet.

Deltakere i folkejuryen vil være anonyme og ikke gjenkjennelige i publikasjoner.

Prosjektet er planlagt avsluttet i 2025. Vi vil lagre innsamlet data i en anonymisert form. Dette for å gi mulighet for oppfølgingsstudier og annen fremtidig forskning.

Det er naturligvis frivillig å delta. Det er mulig å trekke seg fra panelet når som helst og uten å oppgi noen grunn for det ved å sende en e-post til: monitor2024@nord.no.

Du har rett til å:

  • få tilgang til personopplysningene som behandles om deg
  • be om at dine personopplysninger slettes
  • be om at uriktige personopplysninger om deg blir rettet
  • motta en kopi av dine personopplysninger
  • sende en klage til personvernombudet eller Datatilsynet angående behandlingen av dine personopplysninger

Vi vil behandle dine personopplysninger basert på ditt samtykke.

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – "SIKT" (NSD) – har på bakgrunn av avtale med Nord universitet vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernlovgivningen (referanse #943159).