Referansegruppen

Monitor2024-prosjektet er organisert som strategisk partnerskap mellom Nord universitet og Bodø2024 IKS, hvor krav til habilitet ivaretas. For dette formålet har Monitor2024-prosjektet etablert en referansegruppe. Hovedformålet til referansegruppen (RG) er å følge opp og sikre den vitenskapelige kvaliteten på evaluering og monitorering av Bodø2024. RG vil også gi strategiske anbefalinger for evalueringen og oppfølging gjennom hele prosjektperioden (2022–2025), inkludert kvalitetssikring av rammeverket for evalueringen samt periodiske evalueringsrapporter. RG gir også innspill til potensielle akademiske ringvirkninger av evalueringen, og gir anbefalinger for bruk av prosjektets ressurser.

Dr. Beatriz Garcia, Associate Director, Centre for Cultural Value, University of Leeds; Hon. Senior Research Fellow, International Cultural Policy & Mega-Events, University of Liverpool (UK)

Beatriz er en av verdens ledende eksperter på kulturelle hovedsteder som fremmer akademisk solide og policyrelevante metoder for å fange opp egenverdien av kulturelle intervensjoner så vel som deres rolle som katalysatorer for sosial, politisk og økonomisk endring. Dr Garcia er en svært ettertraktet offentlig foredragsholder og har holdt mer enn 150 inviterte keynotes i over 32 land.

Dr. Martin Piber, Professor, University of Innsbruck (Østerrike)

I sin forskning fokuserer Martin på styring og evaluering av kulturelle organisasjoner, forståelse av effekt- og resultatmåling, kulturens relevans for samfunnet, estetikk og forretningsetikk. Andre aktuelle (endrings)prosjekter tar for seg evalueringen, virkningen og organiseringen av europeiske kulturhovedsteder.

Dr. Hilmar Rommetvedt, Forsker I, NORCE (Norge)

Dr. Hilmar Rommetvedt er forsker I ved NORCE Norsk Forskningssenter, og tidligere medlem av Executive Committee for International Political Science Association (IPSA). Han har vært leder for evalueringen av Stavanger som Europeisk kulturhovedstad i 2008. Forskningen hans fokuserer på parlamenter, regjeringer og organiserte interesser, og politikkutforming og implementering på ulike politikkområder som miljø, landbruk, kultur, sport, internasjonal handel og helse- og velferdstjenester.

Anna Margrethe Welle, Assisterende Kommunedirektør, Bodø Kommune

Anna Welle er assisterende kommunaldirektør i Bodø kommune. Hun er engasjert i å skape og øke attraktiviteten til Bodø og Nordland. Hun er medlem av styret i nye Bodø samt leder av styret i trainee salten. Begge organisasjonene jobber for å øke attraktiviteten ved å bo og jobbe i Bodø og Salten.

Odd Henriksen, Direktør, Nordland Fylkeskommune

Odd Henriksen er direktør for samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune også med ansvar for klima/miljø og kultur. Han er utdannet jurist med lang erfaring som leder fra privat og offentlig sektor.

Dr. Anatoli Bourmistrov, Prosjektleder Monitor2024, Nord Universitet

Dr. Oliver Henk, Postdoktor, Sekretær for referansegruppen

Har du spørsmål eller kommentarer?