BePROF – Becoming a Professional Nurse

Mange nyutdannede sykepleiere forlater yrket i løpet av få år etter endt utdannelse. I prosjektet BePROF undersøker vi hvordan et mentorprogram kan støtte overgangen fra å være nyutdannet sykepleier til å bli profesjonell yrkesutøver.

Gjennom et nært samarbeid med samarbeidspartnere i sykehus og kommuner, er målet å utvikle et teknologiassistert mentorprogram i Nordland fylke (Norge) og Västerbotten (Sverige).

Mentorer tilbys støtte gjennom et kurs (12t) som planlegges utifra mentorenes egenbeskrevne behov. Utifra resultatene fra intervjuer og workshops skapes det også et program for ledere.

Mentorprogrammet testes i 7 måneder innenfor regionene hvor det undersøkes om sykepleierne som deltar i prosjektet opplever mindre stress, økt grad av mestring og tilfredshet med jobben. De sammenlignes med sykepleiere som ikke deltar i prosjektet.

I prosjektet antar vi, med hold i tidligere forskning, at redusert stress bidrar til bedret arbeidshelse og trivsel, som i sin tur bidrar til mindre frafall av nyutdannete sykepleiere i nybegynnerfasen.

På denne nettsiden kan du følge prosjektets utvikling og få tilgang til resultater og materiale som publiseres.

Siste nytt i prosjektet:

  • Prosjektgruppen har nå søkt DIKU – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling for støtte i utviklingen av en studiepoenggivende utdanning i mentorskap.