BePROF – Becoming a Professional Nurse

En stor andel nyutdannede sykepleiere forlater yrket i løpet av få år og regionene Nordland fylke og Västerbotten (Sverige) utgjør intet unntak. Dette prosjektets formål er å støtte overgangen fra å være nyutdannet sykepleier til å bli profesjonell yrkesutøver (1-18 måneder) gjennom å introdusere et mentorprogram. I nært samarbeid med samarbeidspartnere i sykehus og kommuner, er målet å utvikle og teste et evidensbasert mentorprogram med bruk av digitale løsninger. Innovasjonsforskning karakteriseres av et nært samarbeid med aktører i praksis.

I dette nordiske prosjektet har aktører i praksis vært aktivt involvert allerede fra planleggingsfasen som startet høsten 2018.

Overordnede mål (langsiktig):

  • Økt grad av (arbeids)helse og trivsel innenfor målgruppen.
  • Sykepleiere forblir i yrket i større grad.
  • Styrket kompetanse og jobbtilfredshet i målgruppen og blant ledere.
  • Lettere for organisasjonene å rekruttere og beholde sine ansatte.

Det primære effektmålet er at nyutdannede sykepleiere får støtte i overgangsperioden (1-18 måneder) og velger å fortsette i yrket.

Projektets resultat blir et evidensbasert mentorprogram med digitale løsninger. Modellen er innovativ i og med at den utvikles tverrvitenskapelig og testes ut med basis i nye sykepleieres uttalte behov, i tillegg til erfarne sykepleieres og lederes erfaringer. Den tverrvitenskapelige innsatsen vil styrke verdien av mentorsprogrammet. Modellen testes og evalueres i regionene Nordland og Västerbotten både i sykehus og i kommunehelsetjeneste. Modellens effekter undersøkes både kvantitativt og kvalitativt med basis i ulike perspektiv. Modellens helseøkonomiske effekter undersøkes også.

På denne nettsiden kan du følge prosjektets utvikling og få tilgang til resultater og materiale som publiseres.