BePROF – Becoming a Professional Nurse

Mange nyutdannede sykepleiere forlater yrket i løpet av få år etter endt utdannelse. I prosjektet BePROF undersøker vi hvordan et mentorprogram kan støtte overgangen fra å være nyutdannet sykepleier til å bli profesjonell yrkesutøver.

Gjennom et nært samarbeid med samarbeidspartnere i sykehus og kommuner, er målet å utvikle et teknologiassistert mentorprogram i Nordland fylke (Norge) og Västerbotten (Sverige).

Hør vår første podcastepisode om BePROF-prosjektet her:

I denne podcasten snakker prosjektdeltakerne Jonas Rennemo Vaag og Rita Solbakken med Elsa Kommedahl, som har lang erfaring innenfor ledelse og som nå er leder for kvalitet og utviklingskontoret i Bodø Kommune.

Litt mer om BePROF:

I BePROF tilbys mentorer støtte gjennom et kurs (12t) som planlegges utifra mentorenes egenbeskrevne behov. Utifra resultatene fra intervjuer og workshops skapes det også et program for ledere.

Mentorprogrammet testes i 7 måneder innenfor regionene hvor det undersøkes om sykepleierne som deltar i prosjektet opplever mindre stress, økt grad av mestring og tilfredshet med jobben. De sammenlignes med sykepleiere som ikke deltar i prosjektet.

I prosjektet antar vi, med hold i tidligere forskning, at redusert stress bidrar til bedret arbeidshelse og trivsel, som i sin tur bidrar til mindre frafall av nyutdannete sykepleiere i nybegynnerfasen.

På denne nettsiden kan du følge prosjektets utvikling og få tilgang til resultater og materiale som publiseres.