Prosjektgruppe

Norsk prosjektgruppe:

Yvonne Hilli, professor og prosjektleder.

Yvonne Hilli er forskningsleder i BePROF. Yvonne er sykepleier med spesialistutdanning, magister i omsorgsvitenskap samt doktor i helsevitenskap (2007). Yvonne er professor og arbeider til daglig som forsker, SPA for Master i klinisk sykepleie og underviser ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap ved Nord Universitet. Yvonne har omfattende erfaring med å lede innovative EU- finansierte prosjekt i nært samarbeid med aktører i klinisk praksis. Yvonne intresserer seg for veiledning, mentorskap, læring og helsefremmende arbeidsmiljø. I BePROF bidrar Yvonne som leder og med sin metodekompetanse innenfor aktionsforskning og kvalitative metoder.

May Anette Tast, stipendiat og prosjektdeltaker.

May Anette Tast er stipendiat og prosjektmedarbeider i BePROF. Anette er sykepleier og universitetslektor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord Universitet. Veiledning og støtte av nyutdannete sykepleiere har interessert Anette i mange år. Anette bidrar i BePROF med å utdype forståelsen av hva det innebærer å være nyutdannet sykepleieri overgangsperioden (1-18 måneder) og identifiserer behov for støtte og mentorering, samt evaluerer effekten av det utviklede mentorprogrammet.

Rita Solbakken, førsteamanuensis og prosjektdeltaker.

Rita Solbakken er prosjektmedarbeider i BePROF. Rita er sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og ledelse. Hun er førsteamanuensis og arbeider til daglig ved masterprogrammet i intensivsykepleie samt som forsker ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.  Rita har forsket på  av mellomledernes betydning for omsorg i sykepleieledelse og er også interessert i pedagogiske tilnærminger for å øke studenters kompetanseutvikling i studiene. I BePROF  bidrar hun med sin ledelseskompetanse samt  datasamling og resultatformidling i prosjektet.

Jonas Rennemo Vaag, førsteamanuensis og prosjektdeltaker

Jonas Rennemo Vaag er prosjektmedarbeider i BePROF. Jonas er psykolog med spesialisering i klinisk psykologi. Han har en doktorgrad i samfunnsmedisin og underviser og forsker til vanlig på arbeidshelse- og organisasjonspsykologiske problemstillinger. For tiden er han ansatt som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Fakultet for Samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Men har også tidligere vært underviser og forsker ved sykepleieutdanningene ved Nord. I BePROF bidrar Jonas med organisasjonspsykologisk kompetanse.

Svensk prosjektgruppe:

Karin Bölenius, førsteamanuensis og prosjektleder

Karin Bölenius er universitetslektor ved insitutionen for omvårdnad ved Umeå universitet. Hun er også profesjonsutvikler i omvårdnad ved enheten for utdanning i Region Västerbotten. Hennes hovedstilling er som universitetslektor og prosjektleder for utvikling og innføring i forbindelse med introduksjonsåret for nytutdannete sykepleiere i Region Västerbotten. Utover dette er hun styreleder i den svenske sykepleierforeningen og leder i det nasjonale vårdhåndboksrådet.

Karins forskning omfatter fire områder; (1) personsentrert omsorg av eldre som har hjemmetjenester, (2) pasientsikkerhet i forbindelse med praktiske ferdigheter, (3) didaktisk forskning for praktisk ferdighetsutvikling og (4) helsefremmende arbeidsmiljø for sykepleiere.

Stina Kallerhult Hermansson, doktorand/stipendiat og prosjektdeltaker

Stina Kallerhult Hermansson er legitimert sykepleier med master, som nå er absatt sin doktorand (phd-student) ved Umeå universitet. Hun har klinisk bakgrunn fra pre- og postoperativ helsetjeneste. Hun har undervist ved Umeå universitet siden 2018 og er for tiden phd-student på heltid i prosjektet BePROF, hvor hun forsker på mentorenes perspektiv i prosjektet.

Fredrik Norström, Dosent i epidemiologi og biostatistikk og prosjektdeltaker

Fredrik Norström er lektor i helseøkonomi og dosent i epidemiologi og biostatistikk. Han er dr.med i epidemiologi og folkehelsevitenskap ved institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå universitet. Han arbeider mest med helseøkonomisk modellering, arbeidsløshet og helse, arbeidsmiljø og helse og utvikling av metode innenfor det epidemiologiske og helseøkonomiske feltet.