Utvalgt materiale fra workshopene

Her er en oversikt over noe av det materialet som har blitt samlet inn i forbindelse med workshopene. Inntil videre er hovedfokus på det å legge til rette for en kultur for læring på arbeidsplassen.

Hva kjennetegner en god kultur på arbeidsplassen?

Rita Solbakken – Lederens ansvar

Yvonne Hilli – Å skape en læringskultur på arbeidsplassen