Referansegruppe

Isabell Kibsgaard, Nord universitet

Hilde Holm Solvoll, Nord universitet

Anne Ingeborg Pedersen, Helgeland sykehuset

Astrid Dagmar Jakobsen, Nordland sykehuset

Marit Brøndbo, Helse-Nordtrøndelag

Marion Celius, Hadsel kommune

Bente Eidesmo, Overhalla kommune

Elisabeth Bogfjellmo, Vefsn kommune

John Georg Tuseth, Trøndelag Fylkeskommune

Jonas Sjømæling, Steinkjer kommune

Anette Krane, Nord universitet

Thina Maria Benum Mohus, Nordland Fylkeskommune

Gertrud Helene Krokaa, Norsk Sykepleie Forbund

Lisa Friborg, Kommunesektorens organisasjon

Berit Harriet Mosseng Sjølie, Nord universitet