Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP)

Mål med prosjektet

KoRiP er et prosjekt som utvikler og tester en modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i praksis for de fire helseprofesjonsutdanningene farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie ved Nord universitet.

Målet er å styrke helsetjenester og øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis.

Modellen skal:

  • Sikre samhandling mellom veiledere, studenter og vitenskapelig ansatte om læringsaktiviteter og -utbytte

  • Sikre god sammenheng mellom tverrprofesjonelle læringsaktiviteter og læringsutbyttebeskrivelser i studieprogrammene

  • Legge til rette for tverrprofesjonelt samarbeid med sterk relevans for praksis

  • Gi praksisveiledere mulighet til å tilegne seg formell kompetanse i veiledning

  • Kunne tas i bruk av studenter ved andre studiesteder og praksisarenaer

  KoRiP er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Namsos, og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos.

  Prosjektet er finansiert med midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge (ref 2020/7538-1).