Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP)

Mål med prosjektet

KoRiP er et innovativt prosjekt for å lage en modell med tverrprofesjonell praksis som har utgangspunkt i de fire helseprofesjonsutdanningene ved Nord Universitet studiested Namsos; farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie. Målet er å styrke helsetjenester og øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell praksis.

Modellen skal:

  1. Sikre samhandling mellom veiledere, studenter og vitenskapelig ansatte om læringsaktiviteter og -utbytte
  2. Sikre god sammenheng mellom tverrprofesjonelle læringsaktiviteter og læringsutbyttebeskrivelser i studieprogrammene
  3. Legge til rette for tverrprofesjonellt samarbeid med sterk relevans for praksis
  4. Gi praksisveiledere mulighet til å tilegne seg formell kompetanse i veiledning
  5. Kunne tas i bruk av studenter ved andre studiesteder og praksisarenaer