Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP)

Mål med prosjektet

KoRiP er et prosjekt som utvikler og tester en modell for tverrprofesjonell praksis for de fire helseprofesjonsutdanningene farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie ved Nord universitet.

Målet er å styrke helsetjenester og øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell praksis.

Modellen skal:

  • Sikre samhandling mellom veiledere, studenter og vitenskapelig ansatte om læringsaktiviteter og -utbytte

  • Sikre god sammenheng mellom tverrprofesjonelle læringsaktiviteter og læringsutbyttebeskrivelser i studieprogrammene

  • Legge til rette for tverrprofesjonellt samarbeid med sterk relevans for praksis

  • Gi praksisveiledere mulighet til å tilegne seg formell kompetanse i veiledning

  • Kunne tas i bruk av studenter ved andre studiesteder og praksisarenaer

  KoRiP er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Namsos, og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos.

  Prosjektet er finansiert med midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge (ref 2020/7538-1).