Prosjektgruppe

Hege Sletvold

hege.sletvold@nord.no

Førsteamanuensis i Farmasi (prosjektleder for KoRiP)

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord Universitet, kontorsted Stjørdal

T://74 21 23 47

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Studentrepresentant-Emma-D.Johansen-farmasi.jpg

Emma Dall Johansen

emmadalljohansen@gmail.com

Student, bachelor i Farmasi, Nord Universitet

Studentrepresentant

T:// M://402 01 760

Se kildebildet

Ingunn Skjesol

ingunn.skjesol@nord.no

Førsteamanuensis i Vernepleie

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord universitet, kontorsted Namsos

T: //+47 74 21 23 29

Se kildebildet

Linda Amundstuen

linda.amundstuen@nord.no

Førstelektor i Farmasi

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord Universitet, kontorsted Stjørdal

T://+47 74 82 37 52

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er sissel_h.jpg

Sissel Warem Hansen

sissel.w.hansen@nord.no

Vitenskapelig assistent (KoRiP)

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord Universitet, kontorsted Namsos

T://+47 74 21 23 70 M:// 988 33 332

Se kildebildet

Ole Johan Lien

ole.johan.lien@sykehusapoteket.no

Sykehusapoteker, Farmasøyt

Sykehusapoteket Namsos

T:// +47 74 21 58 42

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Eli-Johanne-Haugan-Engen-prosjektgruppe-KoRiP.jpg

Eli Johanne Haugan Engen

elijohanne.haugan@helse-nordtrondelag.no

Sykepleier, ortopedisk avd.

Sykehuset Namsos

T: // +47 74215400