Organisering

KoRiP er et samarbeidsprosjekt mellom helseprofesjonsutdanningene ved Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap; Nord Universitet, Helse Nord-Trøndelag (HNT) representert ved Sykehuset Namsos og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos. Prosjektet er organisert med:

-prosjektgruppe

-arbeidsgruppe

-referansegruppe