Innlegg

Vi planlegger KoRiP aksjon 2

Januar 2023

I løpet av våren 2023 skal KoRiP praksismodellen testes for andre gang i prosjektet (Aksjon 2). Vi er igang med planleggingen, og tidslinjen er nå lagt:

KoRiP på konferanse

November 2022

Erfaringer fra testingen av KoRiP praksismodellen ble presentert under Farmasidagene 2022, i Meet Ullevaal, Ullevaal stadion, Oslo. Farmasidagene er en årlig, nasjonal konferanse som arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap. I 2022 hadde kongressen 638 deltakere fra ulike deler av norsk farmasi.

 

Hege Sletvold med KoRiP-poster under Farmasidagene 2022. Foto: Marianne K. Nilsen.

Attester og ferie

Juni 2022

Deltakerne i KoRiP for våren 2022 får tildelt attest, og disse er nå sendt i posten! Med dette avslutter KoRiP vårens semester og ønsker alle en riktig god sommer!

 

KoRiP attester 2022. (Foto: Hege Sletvold)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KoRiP aksjon 1 våren 2022

Mai 2022

I perioden februar til mai 2022, deltok 11 studenter fra farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie-utdanningen ved Nord universitet studiested Namsos i tverrfaglig praksis. Dette var den aller første tverrfaglige praksisen gjennomført i prosjektet, og vi kaller den derfor Aksjon 1.

Aksjon 1 startet med et felles møtepunkt for deltakerne: studenter, veiledere og praksis/emneansvarlige. Målet med møtepunktet var å forberede alle deltakerne til den tverrfaglige praksisen og innlede tverrfaglige veiledningsgrupper. Møtet ble digitalt pga C-19 smitteverntiltak.

Under praksisperioden møttes studenter og veiledere i digitale, tverrfaglige veiledningsgrupper.

Aksjon 1 avsluttet med felles møtepunkt 2, der målet var å dele erfaringer fra tverrfaglig praksis og evaluere deltakelsen i KoRiP. Dette var et fysisk møte ved studiested Namsos.

 

Deltakere under avsluttende møtepunkt 6. mai 2022. (Foto: Daniel H. Zeiss)

Øverst f.v: Siri Bolkan Østvik (sykepleierstudent), Ola Sigurd Stensen (paramedisinstudent), Ole Johan Lien (Sykehusapoteket i Namsos), Eli Johanne Engen (sykepleier, veileder Sykehuset Namsos).

Nederst f.v: Sissel Warem Hansen (vitenskapelig assistent, Nord), Eva Vedvik (Universitetslektor, Nord), Hege Sletvold (prosjektleder, førsteamanuensis, Nord), Ingunn Skjesol ( førsteamanuensis, Nord), Emma Dall Johansen (farmasistudent), Linn Marita Aglen Strandli (sykepleierstudent), Astrid Sagmo Hammer (sykepleierstudent), Linda Amundstuen (Førstelektor, Nord).