Video/Bilder

Bilde fra møtepunkt 1, aksjon 2- 14.02.23.
Sykepleierstudent Linn Marita Aglen og praksisveileder  Eli Johanne H. Engen presenterer erfaringer fra KoRiP deltakelse våren 2022. (Foto: Sissel Warem Hansen)

Farmasistudent Emma Dall Johansen, sykepleierstudentene Astrid Sagmo Hammer og Siri Bolkan Østvik, og paramedisinstudent Ola Sigurd Stensen presenterer hva de har lært og hvordan de har lært i sin KoRiP praksisperiode. (Foto: Sissel Warem Hansen)
Deltakere under KoRiP møtepunkt, 6. mai 2022.

Øverst f.v: Siri Bolkan Østvik (sykepleierstudent), Ola Sigurd Stensen (paramedisinstudent), Ole Johan Lien (Sykehusapoteket i Namsos), Eli Johanne Engen (sykepleier, veileder Sykehuset Namsos).

Nederst f.v: Sissel Warem Hansen (vitenskapelig assistent, Nord), Eva Vedvik (Universitetslektor, Nord), Hege Sletvold (prosjektleder, førsteamanuensis, Nord), Ingunn Skjesol ( førsteamanuensis, Nord), Emma Dall Johansen (farmasistudent), Linn Marita Aglen Strandli (sykepleierstudent), Astrid Sagmo Hammer (sykepleierstudent), Linda Amundstuen (Førstelektor, Nord).
(Foto: Daniel H. Zeiss)