Tidslinje

  • 2024 vår: Formidling i konferanse, sluttrapport og artikkel
  • 2023 høst: Evaluering og ferdigstilling av KoRiP praksismodell
  • 2023 vår: Testing av revidert KoRiP praksismodell (Aksjon 2)
  • 2022 høst: Evaluering og revidering av KoRiP praksismodell. Formidling i konferanse.
  • 2022 vår: Testing av KoRiP praksismodell (Aksjon 1)
  • 2021: Utsettelse pga Covid-19
  • 2020 høst: oppstart med kartlegging i to workshops og arbeidsgruppe- og prosjektgruppemøter.