Perfeksjonerer de akademiske skriveferdighetene

Fikk profesjonell hjelp til å planlegge og utforme akademiske tekster

Tekst: Morten Stene

Nylig hadde fagstaben ved Handelshøgskolen, Nord universet i Steinkjer, arbeidsseminar for å friske opp ferdighetene i å skrive vitenskapelige artikler.

– Vitenskapelige artikler er den viktigste måte vi i akademia bidrar til den verdensomspennende kunnskapsdugnaden som forskning er, sier førsteamanuens Jorun Grande, Handelshøgskolen Nord universitet. Det å publisere forskningsfunnene i internasjonale vitenskapelige tidsskrift er måten teoretisk kunnskap kvalitetssikres og deles på.

Teksten må planlegges
– Akademisk skriving er en spesialsjanger innen rapportskriving, hvor det er viktig å synliggjøre måten man har arbeidet på og presentere kunnskap med gyldige og spesifikke resonnement og argumenter, sa kursholder Ali Ferguson, Purple Ink Editing, Park city, Utah. Hun er profesjonell editor og språkvasker for akademiske tekster.

Ferguson understrekte betydningen av å planlegge teksten på forhånd, og at skriving er en møysommelig prosess med gjentatte bearbeidinger og omskrivinger.

Må trene
– Skriving er ikke en medfødt ferdighet, det krever trening – mye trening, sa Ferguson.

– Nettopp fordi skriving krever trening er det veldig godt å bli påminnet selv de mest elementære grepene som må tas, sier Grande. Når man øker ferdighetsnivået selv, så har man også et annet mottakerapparat og man nyttiggjør seg kunnskap bedre.

Leserne må forstå
– Skriving er å kommunisere med lesere slik at de forstår innholdet, sa Ferguson. Selv kompliserte vitenskapelig tekster må skrives slik at mottakerne forstår det. Og det er det skriveren som har ansvaret for.

Det var en lydhør forsamling som fikk gode råd for å forbedre egne tekster av Ali Ferguson.