Åpent prosjektseminar på Samisk hus i Oslo

Velkommen til et seminar tilknyttet forskningsprosjektet INDHOME – Urfolk og hjemmets betydning for kulturell overlevelse: Kulturell resiliens mot effektene av kolonisering og assimilering. Dette er et prosjekt, finansiert av det samiske forskningsprogrammet i Norges forskningsråd. I dette prosjektet undersøker vi betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også undersøke hvordan bolig- og velferdspolitikken myndighetene førte bidro til å assimilere urfolk indirekte, fordi det kanskje ikke ble tatt hensyn til urfolks hverdagsliv og behov. Vi har et sammenliknende perspektiv der vi ser om det finnes likhetstrekk i hva slags bolig- og velferdspolitikk de ulike har ført, og effektene av denne. Et formål med prosjektet er å finne ut av hvordan folk har klart å ta vare på sin kultur på tross av vanskeligheter, både i fortid og nåtid, gjennom å skape et hjem hvor deres kultur kunne overleve. Vi vil gjøre kvalitative intervjuer, observasjoner, foto- og dokumentstudier av hjem og boligpolitikk.
Program:
1. Presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Astri Dankertsen (Nord universitet) og introduksjon av medarbeidere
2. Et historisk tilbakeblikk
• Boligpolitikk i Sápmi og på Grønland ved prosjektmedarbeidere Astrid Marie Holand (Nord universitet), Inge Seiding (Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet), Astrid Nonbo Andersen (DIIS – Dansk institutt for internasjonale studier)
3. Hjemmets betydning for kulturell overlevelse i Sápmi ved prosjektleder Astri Dankertsen (Nord universitet) og prosjektmedarbeider Majken Paulsen (Nordlandsforskning). Empiriske eksempler fra Norge.
4. Presentasjon av PhD-stipendiater og masterstudent
5. Spørsmål og diskusjon
Mer om prosjektet kan leses på prosjektets nettside: https://site.nord.no/ihas/project-description/
Ønsker du å bli intervjuet i forbindelse med prosjektet, registrer deg gjerne her: https://nettskjema.no/a/289663