Den 26. oktober arrangerer vi en demonstrasjon i Bodø og Levanger mot innføring av skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ligger det et forslag om at gradsstudenter studenter fra land utenfor EØS og Sveits skal betale skolepenger for å studere i Norge. Institusjonene pålegges å ta en studieavgift som minst dekker utgiftene til den enkelte student, noe som vil gjøre det enda mer utfordrende for ikke-europeiske studenter å komme til Norge. Studentdemokratiet mener at internasjonale studenter er et viktig bidrag til det akademiske meningsmangfold, og at størrelsen på lommeboken ikke skal avgjøre om du kan studere i Norge. Dette forslaget vil føre til at vi tiltrekker oss de rikeste internasjonale studentene i stedet for de best kvalifiserte.

Bli med oss, og stå opp mot innføring av skolepenger!

Bodø:

Program:

15:30 – Lage plakater i Gråsonen

16:00 – Demonstrasjon utenfor hovedinngangen

Levanger:

Program:

15:30 – Lage plakater i kantinen

16:00 – Demonstrasjon utenfor hovedinngangen

                Tog ned til sentrum