Styret i Studentorganisasjonen Nord

Studentorganisasjonen Nord (SON) er det øverste studentpolitiske organet ved Nord universitet. SON jobber for å ivareta våre studenters interesser, og skal være deres talerør opp mot universitetet, studentsamskipnaden og andre aktører.

Styret i Studentorganisasjonen Nord består av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Informasjonsansvarlig
  • Studentpolitisk ansvarlig

I tillegg tiltrer de regionale studentlederne automatisk sentralstyret.

Leder

Leder lønnes i en 100% stilling

Leder er stemmen til alle studentene ved Nord universitet, og har hovedansvar for den daglige driften av organisasjonen. Som leder vil du ha kontinuerlig dialog med administrasjonen og ledelsen ved Nord universitet og Studentinord. Du vil få erfaring med ledelse og utvikling av organisasjonen, samt få muligheten til å reise på de ulike studiestedene og komme i kontakt med engasjerte studenter. Dette vervet vil gi deg en berikelse på din CV og du vil være en viktig person for alle studentene.

Nestleder

Nestleder lønnes i en 20% stilling

Nestleder er leders høyre hånd, og skal hjelpe til med leders gjøremål og være stedfortreder når leder er fraværende. Som nestleder så vil du ha kontinuerlig dialog med leder og andre studentengasjerte. Du vil få erfaring med organisasjonsarbeid og en innsikt og erfaring med lederverv. Dette vervet kan være en god måte å utvikle seg som studentengasjert.

Studentpolitisk ansvarlig (antas borte skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom på årsmøte)

Studentpolitisk ansvarlig er bindeleddet mellom de studenttillitsvalgte og Studentorganisasjonen Nord. Du vil være ansvarlig for å ha tilstrekkelig dialog og samarbeid mellom sentralstyret og studentvalgte i råd og utvalg. Du vil også jobbe med utarbeidelser av resolusjoner og uttalelser. Dette vervet passer for deg som er interessert i studentpolitikk, og som ønsker å være med på dele dine meninger.

Informasjonsansvarlig (antas borte skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom på årsmøte)

Informasjonsansvarlig jobber med å utforme ansiktet til organisasjonen. Du vil være ansvarlig for kommunikasjon internt og eksternt i organisasjonen, og våre nettsider og sosiale medier. Med et helt nytt nettsidesystem så vil du få trening i å utforme innlegg og å samkjøre nettsider og sosiale medier. Dette vervet passer for deg som er interessert i markedsføring og sosiale medier.

Fag- og læringsmiljøansvarlig (antas ny skoleår 24/25, dersom forslag går gjennom)

Vil honoreres av universitetet gjennom råd og utvalg, omtrent 500kr/t. Frivillig arbeid må påberegnes i tillegg til dette.

Fra skoleåret 24/25 vil fag- og læringsmiljøansvarlig erstatte studentpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig, dersom styrets forslag går gjennom. Den viktigste oppgaven til fag- og læringsmiljøansvarlig vil være jobben som gjøres i de forskjellige råd og utvalgene den vil sitte i på universitetet (utdanningstvalget, læringsmiljøutvalget, internasjonalt utvalg og likestilling-, mangfold- og inkluderingsutvalget. Les mer om disse her.). Disse arenaene er et av stedene vi i studentdemokratiet har størst mulighet til å påvirke, og derfor blir dette en spennende og viktig rolle! Rollen vil i tillegg ha ansvar for at styret har god kommunikasjon med de andre studentrepresentantene i forskjellige råd og utvalg.

For mer informasjon om de ulike vervene i styret, se på våre forskrifter