WE``

Engasjer deg!

Her vil du finne informasjon om ledige verv.

årsmøtet vårt den 25. mars i Steinkjer skal vi velge nye engasjerte studenter til alle våre verv!

Styrer, råd og utvalgAntall studentrepresentanter
Styret i Studentorganisasjonen Nord 4 stk.
Universitetsstyret2 stk.
Styret i Studentinord2 stk.
SEA-EU – Student council2 stk.
Læringsmiljøutvalget5 stk.
Utdanningsutvalget5 stk.
Internasjonalt utvalg2 stk.
Nemnda for studentsaker2 stk.
Skikkethetsnemnda2 stk.
Ansettelsesutvalget1 stk.
Likestilling, mangfold og inkluderingsutvalget2 stk.
Valgkomitéen3 stk.
Kontrollkomitéen3 stk.

For mer informasjon om hvordan valget foregår, se vår guide

Husk at du kan alltids engasjere deg i noe på ditt lokale studiested. Ta kontakt med oss eller din lokale studentorganisasjon om du vil vite mer om mulighetene du har.