Komitéer

Alle verv varer fra 1. juli til 31. juni

Valgkomitéen

3 representanter, fra minimum to regioner

Valgkomitéen til Studentorganisasjonen Nord er med på å sikre at organisajonen får gode studenttillitsvalgte i tiden fremover. Som medlem av valgkomitéen så vil du være med på å finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på årsmøtet og suppleringsvalg. Du vil være en viktig del i at organisasjonen utvikler seg. Dette vervet passer for deg som liker å komme i kontakt med studenter og som kan se andres egenskaper og vurdere disse opp mot spesifikke krav. Denne erfaringen kan komme godt med dersom du senere i arbeidslivet havner i ansettelsesprosesser, eller kan gjøre deg klar til ditt eget jobbintervju.

Mer informasjon om valgreglementet

Kontrollkomitéen

3 representanter

Kontrollkomitéen til Studentorganisasjonen Nord er med på å sikre at organisajonen følger styringsdokumentene. Som medlem av kontrollkomitéen så er du en trygghet for sentralstyret, og du kan gi råd og tolkninger av styringsdokumenter. Du vil være en viktig del i at organisasjonen opptrer på riktig måte. Dette vervet passer for deg som ønsker en innsikt i organisasjonsarbeid og kan lett kombineres med andre verv. Denne erfaringen kan komme godt med dersom du senere i arbeidslivet skal arbeide med tolkninger av vedtak eller andre offentlige dokumenter.