Om oss

Studentorganisasjonen Nord (SON) er det øverste studentpolitiske organet ved Nord universitet. SON jobber for å ivareta våre studenters interesser, og skal være deres talerør opp mot universitetet, studentsamskipnaden og andre aktører.

Hva gjør vi? 

Studentorganisasjonen Nord er det øverste studentdemokratiske leddet på universitetet og jobber for alle våre studenter, på tvers av studiestedene. Vi er delt inn i tre regioner: Bodø, Helgeland og Trøndelag

Vi jobber med alt som har med studietilværelsen å gjøre, både studiekvalitet og velferd. Dette gjør vi blant annet gjennom kontakt med universitetet og samskipnaden. Vi taler studentenes sak!

Vi samarbeider med regionene og gjør arbeid knyttet til fordeling av penger og relevante studentpolitiske saker. Vil du se mer om hva vi gjør akkurat nå?

Årsmøte

Under vårt årsmøte velger vi studenter til ulike verv, både i vår organisasjon og råd, styrer og utvalg knyttet til universitetet og samskipnaden. Her fordeler vi også midler til regionene og vedtar vår politikk.

Organisasjonskart  

Regionene

Bodø
  • Bodø
  • Vesterålen
Helgeland
  • Mo i Rana
  • Nesna
Trøndelag
  • Levanger
  • Steinkjer
  • Namsos
  • Stjørdal